ORDIN nr. 25 din 21 februarie 2013 privind desemnarea unui compartiment specializat în domeniul infrastructurilor critice naţionale/ infrastructurilor critice europene, condus de un ofiţer de legătură pentru securitate
Având în vedere Referatul de aprobare nr. 228.049, întocmit de Centrul operativ pentru situaţii de urgenţă din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale,
În temeiul:
- art. 8 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 98/2010 privind identificarea, desemnarea şi protecţia infrastructurilor critice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 18/2011;
- art. 7 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite prezentul ordin.
Art. 1
Centrul operativ permanent pentru situaţii de urgenţă din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale este desemnat compartiment specializat în domeniul infrastructurilor critice naţionale/infrastructurilor critice europene, aflat în directa subordonare a ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.
Art. 2
Centrul operativ permanent pentru situaţii de urgenţă, prevăzut la art. 1, va fi condus de Radu Timofte, consilier, în calitate de ofiţer de legătură pentru securitate.
Art. 3
Centrul operativ permanent pentru situaţii de urgenţă va comunica prezentul ordin tuturor celor implicaţi, în termen de 3 zile de la data aprobării acestuia.
Art. 4
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Achim Irimescu,

secretar de stat

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 110 din data de 25 februarie 2013