HOTĂRÂRE nr. 49 din 29 martie 2016 privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor: O strategie în domeniul aviaţiei pentru Europa - COM (2015) 598 final
În temeiul dispoziţiilor art. 67, art. 148 alin. (2) şi (3) din Constituţia României, republicată, şi ale Protocolului (nr. 1) anexat Tratatului de la Lisabona, de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană şi a Tratatului de instituire a Comunităţii Europene, semnat la Lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin Legea nr. 13/2008,
având în vedere Raportul Comisiei pentru afaceri europene nr. LXII/221 din 18 martie 2016,
Senatul adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Se constată:
I.Se notează:
Comisia Europeană a identificat trei priorităţi-cheie:
- exploatarea unor pieţe aflate în creştere, prin îmbunătăţirea serviciilor, a accesului la piaţă şi a oportunităţilor de investiţii în ţări terţe, garantând totodată condiţii de concurenţă echitabile;
- suprimarea obstacolelor în calea dezvoltării, aflate în spaţiul aerian şi la sol, prin reducerea constrângerilor legate de capacitate şi prin îmbunătăţirea eficienţei şi a conectivităţii;
- menţinerea unor standarde înalte ale Uniunii Europene în materie de securitate şi siguranţă.
II.Se consideră necesare şi importante:
a)consolidarea agendei sociale şi crearea de locuri de muncă, de înaltă calitate, în domeniul aviaţiei;
b)protejarea drepturilor pasagerilor;
c)adaptarea la o nouă eră a inovării şi a tehnologiilor digitale;
d)o uniune energetică rezilientă şi o politică privind schimbările climatice orientată spre viitor.
III.Se consideră cruciale:
a)Sectorului aviaţiei trebuie să i se permită să exploateze noile pieţe aflate în creştere, generatoare de oportunităţi economice considerabile.
b)Prin negocierea unor acorduri globale cu accent pe pieţele aflate în creştere se pot exploata oportunităţile de investiţii pe aceste pieţe, crescând conectivitatea internaţională a Europei şi garantând condiţii de piaţă echitabile şi transparente pentru companiile aeriene ale Uniunii Europene.
c)Ar trebui să se extindă o serie de acorduri bilaterale privind siguranţa aviaţiei, ceea ce ar permite reducerea semnificativă a costurilor de tranzacţie pentru exportul de aeronave, asigurând, în acelaşi timp, niveluri ridicate de siguranţă în ţările partenere şi contribuind la armonizarea la nivel mondial a standardelor produsului.
d)Menţinerea standardelor de siguranţă actuale, în paralel cu creşterea traficului aerian, prevăzută pentru 2035 ca fiind cu 50% mai mult faţă de 2012, se poate realiza prin introducerea unei abordări a reglementării şi a supravegherii în materie de siguranţă, care să se bazeze pe riscuri şi pe performanţe.
e)Consolidarea agendei sociale şi crearea de locuri de muncă, de înaltă calitate, în domeniul aviaţiei depind de capacitatea sectorului de a genera o creştere semnificativă, prin intermediul reformelor structurale. Astfel, va fi urmărită dezvoltarea unor noi abilităţi şi competenţe, indisponibile la acest moment pe scară largă, precum cele în domeniul dronelor sau cele ale analiştilor de date de zbor.
IV.Se recomandă atenţie:
a)Spaţiul aerian european este gestionat ineficient, costurile estimate ale fragmentării reprezentând cel puţin 5 miliarde euro anual şi ducând la creşterea preţurilor, întârzieri pentru pasageri, creşterea consumului de combustibil şi a emisiilor de CO2.
Art. 2
Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-
Această hotărâre a fost adoptată de Senat în şedinţa din 29 martie 2016, în conformitate cu prevederile art. 78 din Regulamentul Senatului şi ale art. 5 lit. f) şi art. 30 lit. b) din anexa la Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, republicat.

PREŞEDINTELE SENATULUI

CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 255 din data de 6 aprilie 2016