LISTA din 4 mai 2016 cuprinzând asociaţiile şi fundaţiile române, cu personalitate juridică, din municipiul Oradea cărora li s-au acordat subvenţii de la bugetul local în anul 2016, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA
ADMINISTRAŢIA SOCIALĂ COMUNITARĂ ORADEA
SERVICIUL PROGRAME SOCIALE

Nr.

Asociaţia/Fundaţia

Unitatea de asistenţă socială

Subvenţia propusă pentru anul 2016/ Unitate de asistenţă socială

Subvenţia totală/ Asociaţie pentru anul 2016

Observaţii

1.

Asociaţia Caritas Catolica

Centrul de îngrijire la domiciliu

7.500 lei

17.000 lei

 

Cantina socială

9.500 lei

2.

Fundaţia Hospice Emanuel

Centrul de îngrijire paliativă şi asistenţă la domiciliu pentru persoane cu handicap

10.000 lei

10.000 lei

Nu se încadrează în liniile de subvenţionare prioritare în domeniul asistenţei sociale pentru anul 2016, potrivit Licenţei provizorii de funcţionare nr. 1.770/02.03.2016, respectiv serviciu comunitar.

3.

Asociaţia Down Oradea

Centrul de Zi Iedera pentru tineri şi adulţi

9.000 lei

13.000 lei

 

Centrul de Zi Iedera pentru copii cu sindrom Down

4.000 lei

4.

Asociaţia Caritas Eparhial Oradea

Centrul de îngrijire şi asistenţă socio-medicală la domiciliu pentru persoanele vârstnice

4.000 lei

13.000 lei

 

Cantină socială

9.000 lei

S-a retras. Beneficiază de subvenţie de la bugetul de stat.

5.

Fundaţia Creştină Diakonia

Centrul de zi pentru copii cu probleme sociale

14.000 lei

14.000 lei

 

6.

Asociaţia Alsterdorf

Centrul de zi pentru persoane cu dizabilităţi psihice şi mintale

14.000 lei

17.000 lei

 

Servicii de îngrijire la domiciliu

3.000 lei

7.

Fundaţia El Şadai

Centrul rezidenţial pentru tineri aflaţi în situaţii de risc

5.000 lei

5.000 lei

 

8.

Asociaţia Ramiluck

Centrul de zi pentru persoane vârstnice

2.000 lei

2.000 lei

S-a retras.

9.

Fundaţia Consistoria Efrem Beniamin

Centrul rezidenţial pentru persoane vârstnice şi în incapacitate de a se îngriji singure

15.000 lei

15.000 lei

 
 

Total.

13 servicii

106.000 lei

 
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 338 din data de 4 mai 2016