ORDIN nr. 1467 din 26 august 2014 privind modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr. 1.601/2013 pentru aprobarea listei cu aplicaţii care beneficiază de derogare de la restricţia prevăzută la art. 4 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 322/2013 privind restricţiile de utilizare a anumitor substanţe periculoase în echipamentele electrice şi electronice
Având în vedere Referatul de aprobare nr. 120.396/CDT din 10 iulie 2014,
în temeiul art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 48/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice şi pentru modificarea unor acte normative în domeniul mediului şi schimbărilor climatice, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 5 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 322/2013 privind restricţiile de utilizare a anumitor substanţe periculoase în echipamentele electrice şi electronice,
ministrul mediului şi schimbărilor climatice emite prezentul ordin.
Art. I
Anexele nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr. 1.601/2013 pentru aprobarea listei cu aplicaţii care beneficiază de derogare de la restricţia prevăzută la art. 4 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 322/2013 privind restricţiile de utilizare a anumitor substanţe periculoase în echipamentele electrice şi electronice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 465 din 26 iulie 2013, se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezentul ordin.
Art. II
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
*
Prezentul ordin transpune prevederile anexelor III şi IV la Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 8 iunie 2011 privind restricţiile de utilizare a anumitor substanţe periculoase în echipamentele electrice şi electronice, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 174 din 1 iulie 2011, Directiva delegată 2012/50/UE a Comisiei din 10 octombrie 2012 de modificare, în scopul adaptării la progresul tehnic, a anexei III la Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte o scutire referitoare la aplicaţii conţinând plumb, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 348 din 18 decembrie 2012, Directiva delegată 2012/51/UE a Comisiei din 10 octombrie 2012 de modificare, în scopul adaptării la progresul tehnic, a anexei III la Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte o scutire referitoare la aplicaţii conţinând cadmiu, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 348 din 18 decembrie 2012, Directiva delegată 2014/16/UE a Comisiei din 18 octombrie 2013 de modificare, în scopul adaptării la progresul tehnic, a anexei IV la Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte o derogare pentru plumbul ca activator în pudra fluorescentă a lămpilor cu descărcare utilizate ca lămpi pentru fotoforeză extracorporală, care conţine substanţe fluorescente BSP (BaSi2O5:Pb), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 4 din 9 ianuarie 2014, Directiva delegată 2014/15/UE a Comisiei din 18 octombrie 2013 de modificare, în scopul adaptării la progresul tehnic, a anexei IV la Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte o derogare pentru plumbul, cadmiul şi cromul hexavalent din piesele de schimb reutilizate, recuperate din dispozitivele medicale introduse pe piaţă înainte de 22 iulie 2014 şi utilizate în echipamentele din categoria 8 introduse pe piaţă înainte de 22 iulie 2021, cu condiţia ca reutilizarea să aibă loc în cadrul unor sisteme de returnare, cu circuit închis şi auditabile, între întreprinderi, iar consumatorul să fie înştiinţat de reutilizarea pieselor, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 4 din 9 ianuarie 2014, Directiva delegată 2014/14/UE a Comisiei din 18 octombrie 2013 de modificare, în scopul adaptării la progresul tehnic, a anexei III la Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte o derogare pentru cantitatea de 3,5 mg de mercur per lampă în cazul lămpilor fluorescente compacte cu un singur soclu destinate iluminatului general < 30 W, cu o durată de viaţă mai mare sau egală cu 20.000 de ore, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 4 din 9 ianuarie 2014, Directiva delegată 2014/13/UE a Comisiei din 18 octombrie 2013 de modificare, în scopul adaptării la progresul tehnic, a anexei IV la Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte o derogare pentru plumbul din aliajele de lipit de pe plăcile cu circuite imprimate populate cu componente electronice, utilizate în dispozitivele medicale mobile din clasele II a şi II b definite în Directiva 93/42/CEE, altele decât defibrilatoarele portabile de urgenţă, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 4 din 9 ianuarie 2014, Directiva delegată 2014/12/UE a Comisiei din 18 octombrie 2013 de modificare, în scopul adaptării la progresul tehnic, a anexei IV la Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte o derogare pentru plumbul din aliajele de lipit de pe plăcile cu circuite imprimate ale detectorilor şi ale unităţilor de colectare a datelor din tomografele cu emisie de pozitroni integrate în echipamentele de imagistică prin rezonanţă magnetică, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 4 din 9 ianuarie 2014, Directiva delegată 2014/11/UE a Comisiei din 18 octombrie 2013 de modificare, în scopul adaptării la progresul tehnic, a anexei IV la Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte o derogare pentru cromul hexavalent din dozatoarele de substanţe alcaline utilizate pentru fabricarea fotocatozilor din amplificatoarele de imagine pentru imagini radiologice, până la 31 decembrie 2019, şi din piesele de schimb ale sistemelor cu raze X introduse pe piaţa UE înainte de 1 ianuarie 2020, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 4 din 9 ianuarie 2014, Directiva delegată 2014/10/UE a Comisiei din 18 octombrie 2013 de modificare, în scopul adaptării la progresul tehnic, a anexei IV la Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte o derogare pentru plumbul, ca supraconductor sau conductor termic, din aliajele utilizate în capetele reci ale răcitoarelor criogenice şi/sau în sondele reci răcite criogenic şi/sau în sistemele de legături echipotenţiale răcite criogenic, în dispozitivele medicale (categoria 8) şi/sau în instrumentele industriale de monitorizare şi control, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 4 din 9 ianuarie 2014, Directiva delegată 2014/9/UE a Comisiei din 18 octombrie 2013 de modificare, în scopul adaptării la progresul tehnic, a anexei IV la Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte o derogare pentru plumbul şi cadmiul din lipiturile metalice cu ajutorul cărora se creează circuitele magnetice supraconductoare din detectorii IRM, SQUID, RMN (rezonanţă magnetică nucleară) sau FTMS (spectrometru de masă cu transformată Fourier), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 4 din 9 ianuarie 2014, Directiva delegată 2014/8/UE a Comisiei din 18 octombrie 2013 de modificare, în scopul adaptării la progresul tehnic, a anexei IV la Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte o derogare pentru plumbul din aliajele de lipit pentru montarea detectorilor digitali din telurură de cadmiu şi telurură de cadmiu-zinc pe plăcile cu circuite imprimate, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 4 din 9 ianuarie 2014, Directiva delegată 2014/7/UE a Comisiei din 18 octombrie 2013 de modificare, în scopul adaptării la progresul tehnic, a anexei IV la Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte o derogare pentru plumbul din aliajele de lipit, din stratul acoperitor al contactelor componentelor electrice şi electronice şi al plăcilor cu circuite imprimate şi din conexiunile cablurilor electrice, ale ecranelor şi ale conectorilor închişi, care sunt utilizate: (a) în câmpurile magnetice din interiorul unei sfere cu raza de 1 m care înconjoară izocentrul magnetului echipamentelor de imagistică medicală prin rezonanţă magnetică, inclusiv în monitoarele pentru pacienţi concepute pentru a fi utilizate în această sferă; sau (b) în câmpurile magnetice situate la o distanţă de până la 1 m de suprafeţele exterioare ale magneţilor unui ciclotron sau ale magneţilor utilizaţi pentru transportul fasciculului şi controlul direcţiei fasciculului în hadronoterapie, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 4 din 9 ianuarie 2014, Directiva delegată 2014/6/UE a Comisiei din 18 octombrie 2013 de modificare, în scopul adaptării la progresul tehnic, a anexei IV la Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte o derogare pentru plumbul din stratul de suprafaţă al sistemelor de conectori cu pini care necesită conectori nemagnetici ce pot fi utilizaţi în mod sustenabil la o temperatură sub - 20 °C în condiţii normale de funcţionare şi depozitare, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 4 din 9 ianuarie 2014, Directiva delegată 2014/5/UE a Comisiei din 18 octombrie 2013 de modificare, în scopul adaptării la progresul tehnic, a anexei IV la Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte o derogare pentru plumbul din aliajele de lipit de pe plăcile cu circuite imprimate, din stratul acoperitor al contactelor componentelor electrice şi electronice şi din stratul acoperitor al plăcilor cu circuite imprimate, din aliajele de lipit pentru îmbinarea firelor şi a cablurilor şi din aliajele de lipit pentru conectarea traductorilor şi a senzorilor, care sunt utilizate în mod sustenabil la o temperatură sub -20°C în condiţii normale de funcţionare şi depozitare, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 4 din 9 ianuarie 2014, Directiva delegată 2014/4/UE a Comisiei din 18 octombrie 2013 de modificare, în scopul adaptării la progresul tehnic, a anexei IV la Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte o derogare pentru plumbul care permite etanşarea racordurilor dintre aluminiu şi oţel în amplificatoarele de imagine pentru imagini radiologice, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 4 din 9 ianuarie 2014, Directiva delegată 2014/3/UE a Comisiei din 18 octombrie 2013 de modificare, în scopul adaptării la progresul tehnic, a anexei IV la Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte o derogare privind markerii acetatului de plumb utilizat în cadrele stereotactice pentru cap folosite în TC (tomografia computerizată) şi RMN şi în sistemele de poziţionare pentru fasciculele de raze gamma şi terapie cu acceleratori de particule, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 4 din 9 ianuarie 2014, Directiva delegată 2014/2/UE a Comisiei din 18 octombrie 2013 de modificare, în scopul adaptării la progresul tehnic, a anexei IV la Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte o derogare pentru cadmiul din acoperirile cu fosfor ale amplificatoarelor de imagine utilizate în imagistica sistemelor cu raze X până la 31 decembrie 2019 şi din piesele de schimb pentru sistemele cu raze X introduse pe piaţa UE înainte de 1 ianuarie 2020, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 4 din 9 ianuarie 2014, Directiva delegată 2014/1/UE a Comisiei din 18 octombrie 2013 de modificare, în scopul adaptării la progresul tehnic, a anexei IV la Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte o derogare privind plumbul ca element de aliere pentru rulmenţi şi suprafeţe de uzură în echipamente medicale expuse la radiaţii ionizante, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 4 din 9 ianuarie 2014, Directiva delegată 2014/76/UE a Comisiei din 13 martie 2014 de modificare, în scopul adaptării la progresul tehnic, a anexei III la Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte o derogare pentru mercurul din tuburile luminescente artizanale folosite pentru firme luminoase, iluminat decorativ sau arhitectural şi specializat şi opere de artă luminoasă, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 148 din 20 mai 2014, Directiva delegată 2014/75/UE a Comisiei din 13 martie 2014 de modificare, în scopul adaptării la progresul tehnic, a anexei IV la Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte o derogare pentru mercurul din lămpile fluorescente cu catod rece - maximum 5 mg pe lampă - folosite pentru iluminarea din spate a afişajelor cu cristale lichide din componenţa instrumentelor industriale de monitorizare şi control introduse pe piaţă înainte de 22 iulie 2017, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 148 din 20 mai 2014, Directiva delegată 2014/74/UE a Comisiei din 13 martie 2014 de modificare, în scopul adaptării la progresul tehnic, a anexei IV la Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte o derogare pentru plumbul utilizat în alte sisteme decât cele de conectori cu pini conformi "C-press" pentru instrumente industriale de monitorizare şi control, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 148 din 20 mai 2014, Directiva delegată 2014/73/UE a Comisiei din 13 martie 2014 de modificare, în scopul adaptării la progresul tehnic, a anexei IV la Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte o derogare pentru plumbul din electrozii de platină platinaţi care sunt utilizaţi în măsurători de conductivitate, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 148 din 20 mai 2014, Directiva delegată 2014/72/UE a Comisiei din 13 martie 2014 de modificare, în scopul adaptării la progresul tehnic, a anexei III la Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte o derogare pentru plumbul din punctele de sudură şi din straturile acoperitoare ale capetelor componentelor electrice şi electronice şi din straturile acoperitoare ale plăcilor cu circuite imprimate care sunt utilizate în module de aprindere şi în alte sisteme electrice şi electronice de comandă a motoarelor, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 148 din 20 mai 2014, Directiva delegată 2014/71/UE a Comisiei din 13 martie 2014 de modificare, în scopul adaptării la progresul tehnic, a anexei IV la Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte o derogare pentru plumbul din punctele de sudură ale unei interfeţe de elemente suprapuse de mare suprafaţă, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 148 din 20 mai 2014, Directiva delegată 2014/70/UE a Comisiei din 13 martie 2014 de modificare, în scopul adaptării la progresul tehnic, a anexei IV la Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte o derogare pentru plumbul din plăcuţele cu microcanale, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 148 din 20 mai 2014, Directiva delegată 2014/69/UE a Comisiei din 13 martie 2014 de modificare, în scopul adaptării la progresul tehnic, a anexei IV la Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte o derogare pentru plumbul din materialul dielectric ceramic al condensatoarelor cu tensiunea nominală sub 125 Vc.a. sau sub 250 Vc.c. utilizate în instrumentele industriale de monitorizare şi control, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 148 din 20 mai 2014.
-****-

Ministrul mediului şi schimbărilor climatice,

Attila Korodi

ANEXA nr. 1:
( - Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 1.601/2013)
Aplicaţii care beneficiază de derogare de la restricţia prevăzută la art. 4 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 322/2013 privind restricţiile de utilizare a anumitor substanţe periculoase în echipamentele electrice şi electronice

Nr.

Exceptare

Sfera şi datele de aplicare

1

Mercurul din lămpile fluorescente cu un singur soclu (compacte), nedepăşind (per bec):

 

1(a)

Destinate iluminatului general < 30 W: 5 mg

Expiră la 31 decembrie 2011

După 31 decembrie 2011 şi până la 31 decembrie 2012 se pot folosi 3,5 mg per bec; după 31 decembrie 2012 trebuie să se folosească 2,5 mg per bec.

1(b)

Destinate iluminatului general > = 30 W şi < 50 W: 5 mg

Expiră la 31 decembrie 2011; după 31 decembrie 2011 se pot folosi 3,5 mg per bec.

1(c)

Destinate iluminatului general > = 50 W şi < 150 W: 5 mg

 

1(d)

Destinate iluminatului general > = 150 W: 15 mg

 

1(e)

Destinate iluminatului general, cu structură circulară sau pătrată şi cu diametrul tubului < = 17 mm

Nicio limitare a utilizării până la 31 decembrie 2011; după 31 decembrie 2011 se pot folosi 7 mg per bec.

1(f)

De uz special: 5 mg

 

1(g)

Destinate iluminatului general < 30 W, cu o durată de viaţă mai mare sau egală cu 20.000 de ore: 3,5 mg

Expiră la 31 decembrie 2017.

2(a)

Mercurul din lămpile fluorescente liniare cu soclu dublu, destinate iluminatului general, nedepăşind (per lampă):

 

2(a)(1)

Trifosfor cu durată de viaţă normală şi cu diametrul tubului < 9 mm (de exemplu T2): 5 mg

Expiră la 31 decembrie 2011; după 31 decembrie 2011 se pot folosi 4 mg per lampă.

2(a)(2)

Trifosfor cu durată de viaţă normală şi cu diametrul tubului între > = 9 mm şi < = 17 mm (de exemplu T5): 5 mg

Expiră la 31 decembrie 2011; după 31 decembrie 2011 se pot folosi 3 mg per lampă.

2(a)(3)

Trifosfor cu durată de viaţă normală şi cu diametrul tubului între > 17 mm şi < = 28 mm (de exemplu T8): 5 mg

Expiră la 31 decembrie 2011; după 31 decembrie 2011 se pot folosi 3,5 mg per lampă.

2(a)(4)

Trifosfor cu durată de viaţă normală şi cu diametrul tubului >= 28 mm (de exemplu T12): 5 mg

Expiră la 31 decembrie 2012; după 31 decembrie 2012 se pot folosi 3,5 mg per lampă.

2(a)(5)

Trifosfor cu durată de viaţă lungă (> = 25000 h): 8 mg

Expiră la 31 decembrie 2011; după 31 decembrie 2011 se pot folosi 5 mg per lampă.

2(b)

Mercurul din alte lămpi fluorescente, nedepăşind 5 mg (per lampă):

 

2(b)(1)

Lămpi liniare cu fosfat halogenat, cu diametrul tubului > 28 mm (de exemplu T10 sau T12): 10 mg

Expiră la 13 aprilie 2012.

2(b)(2)

Lămpi neliniare cu fosfat halogenat (orice diametru): 15 mg

Expiră la 13 aprilie 2016.

2(b)(3)

Lămpi neliniare cu trifosfor, cu diametrul tubului > 17 mm (de exemplu T9)

Nicio limitare a utilizării până la 31 decembrie 2011; după 31 decembrie 2011 se pot folosi 15 mg per lampă.

2(b)(4)

Lămpi pentru alt uz de iluminat general şi pentru uz special (de exemplu, lămpi cu inducţie)

Nicio limitare a utilizării până la 31 decembrie 2011; după 31 decembrie 2011 se pot folosi 15 mg per lampă.

3

Mercurul din lămpile fluorescente cu catod rece şi din lămpile fluorescente cu electrod extern (CCFL şi EEFL) pentru uz special, nedepăşind (per lampă):

 

3(a)

scurte (< = 500 mm)

Nicio limitare a utilizării până la 31 decembrie 2011; după 31 decembrie 2011 se pot folosi 3,5 mg per lampă.

3(b)

de lungime medie (între > 500 mm şi < = 1.500 mm)

Nicio limitare a utilizării până la 31 decembrie 2011; după 31 decembrie 2011 se pot folosi 5 mg per lampă.

3(c)

lungi (> 1.500 mm)

Nicio limitare a utilizării până la 31 decembrie 2011; după 31 decembrie 2011 se pot folosi 13 mg per lampă.

4(a)

Mercurul din alte lămpi cu descărcare în gaze la joasă presiune (per lampă)

Nicio limitare a utilizării până la 31 decembrie 2011; după 31 decembrie 2011 se pot folosi 15 mg per lampă.

4(b)

Mercurul din lămpile cu (vapori de) sodiu de înaltă presiune destinate iluminatului general, nedepăşind (per bec), în lămpile cu un indice ameliorat de redare a culorii Ra > 60:

 

4(b)-I

P < = 155 W

Nicio limitare a utilizării până la 31 decembrie 2011; după 31 decembrie 2011 se pot folosi 30 mg per bec.

4(b)-II

155 W < P < = 405 W

Nicio limitare a utilizării până la 31 decembrie 2011; după 31 decembrie 2011 se pot folosi 40 mg per bec.

4(b)-III

P > 405 W

Nicio limitare a utilizării până la 31 decembrie 2011; după 31 decembrie 2011 se pot folosi 40 mg per bec.

4(c)

Mercurul din alte lămpi cu (vapori de) sodiu de înaltă presiune destinate iluminatului general, nedepăşind (per bec):

 

4(c)-I

P < = 155 W

Nicio limitare a utilizării până la 31 decembrie 2011; după 31 decembrie 2011 se pot folosi 25 mg per bec.

4(c)-II

155 W < P < = 405 W

Nicio limitare a utilizării până la 31 decembrie 2011; după 31 decembrie 2011 se pot folosi 30 mg per bec.

4(c)-III

P > 405 W

Nicio limitare a utilizării până la 31 decembrie 2011; după 31 decembrie 2011 se pot folosi 40 mg per bec.

4(d)

Mercurul din lămpile cu (vapori de) mercur de înaltă presiune (HPMV)

Expiră la 13 aprilie 2015.

4(e)

Mercurul din lămpile cu halogenuri metalice (MH)

 

4(f)

Mercurul din alte lămpi cu descărcare pentru uz special care nu au fost menţionate în mod specific în prezenta anexă

 

4(g)

Mercur în tuburi luminescente artizanale folosite pentru firme luminoase, iluminat decorativ sau arhitectural şi specializat şi opere de artă luminoasă, unde conţinutul de mercur este limitat după cum urmează:

(a) 20 mg pe pereche de electrozi + 0,3 mg pe lungime a tubului în cm, dar nu mai mult de 80 mg, pentru aplicaţii de exterior şi de interior expuse la temperaturi sub 20°C;

(b) 15 mg pe pereche de electrozi + 0,24 mg pe lungime a tubului în cm, dar nu mai mult de 80 mg, pentru toate celelalte aplicaţii de interior.

Expiră la 31 decembrie 2018.

5(a)

Plumbul din sticla tuburilor catodice

 

5(b)

Plumbul din sticla tuburilor fluorescente, nedepăşind 0,2% din greutate

 

6(a)

Plumbul ca element de aliere în oţelul pentru prelucrări mecanice şi în oţelul galvanizat cu conţinut de plumb de până la 0,35% din greutate

 

6(b)

Plumbul ca element de aliere în aluminiu cu conţinut de plumb de până la 0,4% din greutate

 

6(c)

Aliaj de cupru cu conţinut de plumb de până la 4% din greutate

 

7(a)

Plumbul în aliaje de lipit cu temperatură de topire înaltă (respectiv aliaje de plumb cu conţinut de plumb de 85% din greutate sau mai mult)

 

7(b)

Plumbul în aliaje de lipit pentru servere, sisteme de stocare şi reţele de stocare, echipamente pentru infrastructura reţelelor de comutare, semnalizare, transmisie, precum şi pentru gestionarea reţelelor de telecomunicaţii

 

7(c)-I

Componente electrice şi electronice care conţin plumb, în sticlă sau ceramică, altele decât ceramica dielectrică din condensatori, de exemplu, dispozitive piezoelectrice sau într-o matrice de sticlă sau ceramică

 

7(c)-II

Plumbul din ceramica dielectrică din condensatori pentru o putere nominală de 125 V CA sau 250 V CC ori mai mult

 

7(c)-III

Plumbul din ceramica dielectrică din condensatori pentru o putere nominală de sub 125 V CA sau 250 V CC

Expiră la 1 ianuarie 2013, iar după această dată se poate folosi în piese de schimb pentru EEE introduse pe piaţă înainte de 1 ianuarie 2013.

7(c)-IV

Plumbul din materialele ceramice dielectrice de tip PZT (titanat-zirconat de plumb) din condensatori care fac parte din circuite integrate sau din semiconductoare discrete

Expiră la 21 iulie 2016.

8(a)

Cadmiul şi compuşii săi din siguranţele termice de unică folosinţă sub forma de pastile

Expiră la 1 ianuarie 2012, iar după această dată se poate folosi în piese de schimb pentru EEE introduse pe piaţă înainte de 1 ianuarie 2012.

8(b)

Cadmiul şi compuşii săi din contactele electrice

 

9

Cromul hexavalent ca agent anticoroziv în sistemul de răcire din oţel carbon al refrigeratoarelor cu absorbţie, până la 0,75% din greutate în soluţia de răcire

 

9(b)

Plumbul din bucşe şi lagăre pentru compresoarele care conţin agenţi refrigerenţi pentru aplicaţii de încălzire, ventilare, climatizare şi răcire (HVACR)

 

11(a)

Plumbul folosit la sisteme de conectori cu pini conformi "C-press"

Se poate folosi în piesele de schimb pentru EEE introduse pe piaţă înainte de 24 septembrie 2010.

11(b)

Plumbul folosit la alte dispozitive decât sistemele de conectori cu pini conformi "C-press"

Expiră la 1 ianuarie 2013, iar după această dată se poate folosi în piese de schimb pentru EEE introduse pe piaţă înainte de 1 ianuarie 2013.

12

Plumbul ca material de acoperire pentru inelul C al modulului termoconductor

Se poate folosi în piesele de schimb pentru EEE introduse pe piaţă înainte de 24 septembrie 2010.

13(a)

Plumbul din sticla albă utilizată la aplicaţii optice

 

13(b)

Cadmiul şi plumbul din sticla filtrantă şi din sticla utilizată la etaloanele de reflexie

 

14

Plumbul din aliaje de lipit care conţin mai mult de două elemente de conectare între pini şi pachetul de microprocesoare cu un conţinut de plumb mai mare de 80% şi mai mic de 85% din greutate

A expirat la 1 ianuarie 2011, iar după această dată se poate folosi în piese de schimb pentru EEE introduse pe piaţă înainte de 1 ianuarie 2011.

15

Plumbul din aliaje de lipit pentru finalizarea unei conexiuni electrice viabile între purtător şi substratul semiconductorului în carcasele de circuite integrate tip "flip chip"

 

16

Plumbul din lămpi incandescente liniare cu tuburi cu înveliş de silicat

Expiră la 1 septembrie 2013.

17

Halogenură de plumb ca agent iradiant în lămpi cu descărcare de mare intensitate (HID) folosite pentru aplicaţii profesionale de reprografie

 

18(a)

Plumbul ca activator în pudra fluorescentă (1 % plumb în greutate sau mai puţin) a lămpilor cu descărcare, atunci când sunt folosite ca lămpi specializate pentru reprografierea prin imprimare diazo, litografiere, capcane pentru insecte, procese fotochimice şi de tratare termică, conţinând substanţe fosforescente ca SMS [(Sr, Ba)2MgSi2O7: Pb]

A expirat la 1 ianuarie 2011.

18(b)

Plumbul ca activator în pudra fluorescentă (1% plumb în greutate sau mai puţin) a lămpilor cu descărcare, atunci când sunt folosite ca lămpi de bronzat, conţinând substanţe fluorescente ca BSP (BaSi2O5: Pb)

 

19

Plumbul cu PbBiSn-Hg şi PblnSn-Hg în amestecuri caracteristice ca amalgam principal şi cu PbSn-Hg ca amalgam auxiliar în lămpi compacte pentru economisirea energiei (ESL)

Expiră la 1 iunie 2011.

20

Oxidul de plumb utilizat în sticla folosită la îmbinarea substraturilor din faţă şi din spate ale lămpilor fluorescente utilizate pentru ecranele cu cristale lichide (LCD)

Expiră la 1 iunie 2011.

21

Plumbul şi cadmiul din cernelurile de imprimare pentru aplicarea de emailuri pe sticle, precum sticla borosilicată şi sticla calcosodică

 

23

Plumbul din finisajele componentelor cu filet fin, altele decât conectorii cu pas de 0,65 mm sau mai mic

Se poate folosi în piesele de schimb pentru EEE introduse pe piaţă înainte de 24 septembrie 2010.

24

Plumbul din aliajele de sudură pentru condensatoarele ceramice multistrat de formă discoidală sau plană, prelucrate prin străpungere

 

25

Oxidul de plumb din ecranele de emisie a electronilor prin conducţie (SED) utilizate în elemente structurale, în special în frita de sticla de etanşare şi de vidare

 

26

Oxidul de plumb din baloanele de sticlă ale lămpilor de lumină ultravioletă

Expiră la 1 iunie 2011.

27

Aliajele de plumb pentru sudarea traductoarelor utilizate la difuzoarele de mare putere (proiectate să funcţioneze timp de mai multe ore la niveluri de putere acustică de 125 dB SPL şi mai mari)

A expirat la 24 septembrie 2010.

29

Plumbul fixat în sticla cristal în conformitate cu anexa I (categoriile 1, 2, 3 şi 4) la Directiva 69/493/CEE a Consiliului din 15 decembrie 1969 privind apropierea legislaţiilor statelor membre referitoare la sticla cristal [1]

 

30

Aliajele de cadmiu utilizate la îmbinările electromecanice prin lipire ale conductorilor electrici amplasaţi direct pe bobina vocală a traductorilor utilizaţi în construcţia difuzoarelor de mare putere având nivelul de presiune sonora de cel puţin 100 dB (A)

 

31

Plumbul din materialele de lipit utilizate în construcţia lămpilor plane fluorescente fără mercur (care, de exemplu, sunt utilizate la afişajele cu cristale lichide, la iluminatul decorativ sau industrial)

 

32

Oxizii de plumb din etanşările cu frită utilizate în construcţia montajelor tip fereastră pentru tuburile laser cu argon şi kripton

 

33

Plumbul din aliajele de lipit pentru lipirea firelor subţiri de cupru cu diametrul de 100 m sau mai mic din transformatoare

 

34

Plumbul din elementele potenţiometrelor ajustabile metalo-ceramice

 

36

Mercurul utilizat ca inhibitor de pulverizare a catodului în ecranele cu plasmă conţinând până la 30 mg per ecran

A expirat la 1 iulie 2010.

37

Plumbul din stratul acoperitor al diodelor de înaltă tensiune pe baza unui corp din sticlă de borat de zinc

 

38

Cadmiul şi oxidul de cadmiu din pastele pentru straturi groase utilizate pe oxidul de aluminiu aliat cu beriliu

 

39

Cadmiul din ledurile cu schimb de culoare din grupele II-VI (< 10 g Cd per mm2 de suprafaţă emiţătoare de lumină) pentru utilizarea în iluminarea solidă sau la sistemele de afişaj

Expiră la 1 iulie 2014.

40

Cadmiul din fotorezistoare pentru optocuploarele analogice ale echipamentelor audio profesionale

Expiră la 31 decembrie 2013.

41

Plumbul din punctele de sudură şi din straturile acoperitoare ale capetelor componentelor electrice şi electronice şi din straturile acoperitoare ale plăcilor cu circuite imprimate utilizate în module de aprindere şi în alte sisteme electrice şi electronice de comandă a motoarelor care, din motive tehnice, trebuie să fie montate direct pe sau în carterul sau cilindrul motoarelor cu ardere portabile [categoriile SH:1, SH:2 şi SH:3 din Directiva 97/68/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 16 decembrie 1997 privind apropierea legislaţiilor statelor membre referitoare la măsurile împotriva emisiei de poluanţi gazoşi şi de pulberi provenind de la motoarele cu ardere internă care urmează să fie instalate pe echipamentele mobile fără destinaţie rutieră]

Expiră la 31 decembrie 2018.

ANEXA nr. 2: Aplicaţii care beneficiază de derogare de la restricţia prevăzută la art. 4 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 322/2013 privind restricţiile de utilizare a anumitor substanţe periculoase în echipamentele electrice şi electronice, specifică dispozitivelor medicale şi instrumentelor de monitorizare şi control
(- Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 1.601/2013)
I.Echipamente care utilizează sau detectează radiaţii ionizante:
1.Plumb, cadmiu şi mercur în detectoare de radiaţii ionizante
2.Lagăre de plumb în tuburile cu raze X
3.Plumb în dispozitivele de amplificare a radiaţiilor electromagnetice: plăcuţă cu microcanale sau plăcuţă capilară
4.Plumb în frita de sticlă a tuburilor cu raze X şi a intensificatoarelor de imagine şi plumb în liantul de frită de sticlă pentru asamblarea laserelor cu gaz şi pentru tuburile cu vacuum care convertesc radiaţiile electromagnetice în electroni
5.Plumb în scuturile de protecţie contra radiaţiilor ionizante
6.Plumb în obiectele de testare pentru raze X
7.Cristale cu stearat de plumb de difracţie a razelor X
8.Sursă de izotop de cadmiu radioactiv pentru spectrometrele portabile cu fluorescenţă de raze X
II.Senzori, detectoare şi electrozi:
1a. Plumb şi cadmiu în electrozi ion-selectivi, inclusiv în sticla pentru electrozii de pH
1b. Anozi de plumb în senzorii electrochimici de oxigen
1c. Plumb, cadmiu şi mercur în detectoare cu raze infraroşii
1d. Mercur în electrozi de referinţă: clorură de mercur cu conţinut scăzut de clorură, sulfat de mercur şi oxid de mercur
III.Altele:
9.Cadmiu în lasere cu heliu-cadmiu
10.Plumb şi cadmiu în lămpile de spectroscopie de absorbţie atomică
11.Plumb în aliaje ca supraconductor şi conductor termic în IRM
12.Plumbul şi cadmiul din lipiturile metalice cu ajutorul cărora se creează circuitele magnetice supraconductoare din detectorii IRM, SQUID, RMN (rezonanţă magnetică nucleară) sau FTMS (spectrometru de masă cu transformată Fourier). Expiră la 30 iunie 2021.
13.Plumb în contragreutăţi
14.Plumb în materiale piezoelectrice cu monocristale pentru transductorii ultrasonici
15.Plumb în aliajele pentru lipirea transductorilor ultrasonici
16.Mercur în punţi de foarte înaltă precizie pentru măsurarea capacitanţei şi a pierderilor, în comutatoare RF de înaltă frecvenţă şi în relee utilizate în instrumente de monitorizare şi control, fără a depăşi 20 mg de mercur per comutator sau releu
17.Plumb în aliaje de lipit pentru defibrilatoarele portabile de urgenţă
18.Plumb în aliajele de lipit pentru modulele de imagistică cu radiaţii infraroşii de înaltă performanţă pentru detectare în intervalul 8-14 m
19.Plumb în ecranele cu cristale lichide pe siliciu (LCoS)
20.Cadmiu în filtrele de măsurare a razelor X
21.Cadmiu în acoperirile cu fosfor ale amplificatoarelor de imagine utilizate în imagistica sistemelor cu raze X până la 31 decembrie 2019 şi în piesele de schimb pentru sistemele cu raze X introduse pe piaţa UE înainte de 1 ianuarie 2020
22.Markeri ai acetatului de plumb utilizat în cadrele stereotactice pentru cap folosite în TC (tomografia computerizată) şi RMN şi în sistemele de poziţionare pentru fasciculele de raze gamma şi terapie cu acceleratori de particule. Expiră la 30 iunie 2021.
23.Plumb ca element de aliere pentru rulmenţi şi suprafeţe de uzură în echipamentele medicale expuse la radiaţii ionizante. Expiră la 30 iunie 2021.
24.Plumbul care permite etanşarea racordurilor dintre aluminiu şi oţel în amplificatoarele de imagine pentru imagini radiologice. Expiră la 31 decembrie 2019.
25.Plumbul din stratul de suprafaţă al sistemelor de conectori cu pini care necesită conectori nemagnetici ce pot fi utilizaţi în mod sustenabil la o temperatură sub - 20°C în condiţii normale de funcţionare şi depozitare. Expiră la 30 iunie 2021.
26.Plumbul din:
- aliajele de lipit de pe plăcile cu circuite imprimate;
- stratul acoperitor al contactelor componentelor electrice şi electronice şi stratul acoperitor al plăcilor cu circuite imprimate;
- aliajele de lipit pentru îmbinarea firelor şi a cablurilor;
- aliajele de lipit pentru conectarea traductorilor şi a senzorilor, care sunt utilizate în mod sustenabil la o temperatură sub - 20°C în condiţii normale de funcţionare şi depozitare.
Expiră la 30 iunie 2021.
27.Plumbul din:
- aliajele de lipit;
- stratul acoperitor al contactelor componentelor electrice şi electronice şi al plăcilor cu circuite imprimate;
- conexiunile cablurilor electrice, ale ecranelor şi ale conectorilor închişi, care sunt utilizate în:
-- a) câmpurile magnetice din interiorul unei sfere cu raza de 1 m care înconjoară izocentrul magnetului echipamentelor de imagistică medicală prin rezonanţă magnetică, inclusiv în monitoarele pentru pacienţi concepute pentru a fi utilizate în această sferă; sau
-- b) câmpurile magnetice situate la o distanţă de până la 1 m de suprafeţele exterioare ale magneţilor unui ciclotron sau ale magneţilor utilizaţi pentru transportul fasciculului şi controlul direcţiei fasciculului în hadronoterapie.
Expiră la 30 iunie 2020.
28.Plumbul din aliajele de lipit pentru montarea detectorilor digitali din telurură de cadmiu şi telurură de cadmiu-zinc pe plăcile cu circuite imprimate. Expiră la 31 decembrie 2017.
29.Plumbul, ca supraconductor sau conductor termic, din aliajele utilizate în capetele reci ale răcitoarelor criogenice şi/sau în sondele reci răcite criogenic şi/sau în sistemele de legături echipotenţiale răcite criogenic, în dispozitivele medicale (categoria 8) şi/sau în instrumentele industriale de monitorizare şi control. Expiră la 30 iunie 2021
30.Cromul hexavalent din dozatoarele de substanţe alcaline utilizate pentru fabricarea fotocatozilor din amplificatoarele de imagine pentru imagini radiologice, până la 31 decembrie 2019, şi din piesele de schimb ale sistemelor cu raze X introduse pe piaţa UE înainte de 1 ianuarie 2020
31.Plumbul, cadmiul şi cromul hexavalent din piesele de schimb reutilizate, recuperate din dispozitivele medicale introduse pe piaţă înainte de 22 iulie 2014 şi utilizate în echipamentele din categoria 8 introduse pe piaţă înainte de 22 iulie 2021, cu condiţia ca reutilizarea să aibă loc în cadrul unor sisteme de returnare, cu circuit închis şi auditabile, între întreprinderi, iar consumatorul să fie înştiinţat de reutilizarea pieselor. Expiră la 21 iulie 2021.
32.Plumbul din aliajele de lipit de pe plăcile cu circuite imprimate ale detectorilor şi ale unităţilor de colectare a datelor din tomografele cu emisie de pozitroni integrate în echipamentele de imagistică prin rezonanţă magnetică. Expiră la 31 decembrie 2019.
33.Plumbul din aliajele de lipit de pe plăcile cu circuite imprimate populate cu componente electronice, utilizate în dispozitivele medicale mobile din clasele II a şi II b definite în Directiva 93/42/CEE a Consiliului din 14 iunie 1993 privind dispozitivele medicale, altele decât defibrilatoarele portabile de urgenţă. Expiră la 30 iunie 2016 pentru clasa II a şi la 31 decembrie 2020 pentru clasa II b.
34.Plumbul ca activator în pudra fluorescentă a lămpilor cu descărcare utilizate ca lămpi pentru fotoforeză extracorporală, care conţine substanţe fluorescente BSP (BaSi2O5:Pb). Expiră la 22 iulie 2021.
35.Mercur în lămpi fluorescente cu catod rece - maximum 5 mg pe lampă - folosite pentru iluminarea din spate a afişajelor cu cristale lichide din componenţa instrumentelor industriale de monitorizare şi control introduse pe piaţă înainte de 22 iulie 2017. Expiră la 21 iulie 2024.
36.Plumbul utilizat în alte sisteme decât cele de conectori cu pini conformi "C-press" pentru instrumente industriale de monitorizare şi control. Expiră la 31 decembrie 2020. După această dată poate fi utilizat în piesele de schimb ale instrumentelor industriale de monitorizare şi control introduse pe piaţă înainte de 1 ianuarie 2021.
37.Plumb în electrozi de platină platinaţi care sunt utilizaţi în măsurători de conductivitate atunci când este valabilă cel puţin una dintre următoarele condiţii:
a)măsurători într-un domeniu larg cu un domeniu de conductivitate care acoperă mai mult de un ordin de mărime (de exemplu, un domeniu cuprins între 0,1 mS/m şi 5 mS/m), în aplicaţii de laborator pentru concentraţii necunoscute;
b)măsurători de soluţii, atunci când pentru oricare dintre următoarele sunt necesare o precizie de ± 1 % a domeniului de probă şi o înaltă rezistenţă la corodare a electrodului:
(i)soluţii acide cu pH < 1;
(ii)soluţii bazice cu pH > 13;
(iii)soluţii corozive care conţin gaz halogen;
c)măsurători de conductivitate într-un domeniu de peste 100 mS/m care trebuie efectuate cu instrumentele portabile.
Expiră la 31 decembrie 2018.
38.Plumbul din punctele de sudură ale unei interfeţe de elemente suprapuse de mare suprafaţă cu peste 500 de interconexiuni pe interfaţă, care sunt utilizate în detectoarele cu raze X ale sistemelor de tomografie computerizată şi ale sistemelor cu raze X. Expiră la 31 decembrie 2019. După această dată poate fi utilizat în piese de schimb ale sistemelor de tomografie computerizată şi ale sistemelor cu raze X introduse pe piaţă înainte de 1 ianuarie 2020.
39._
(1)Plumbul din plăcuţe cu microcanale utilizate în echipamente care prezintă cel puţin una dintre următoarele proprietăţi:
a)o dimensiune compactă a detectorului de electroni sau ioni, atunci când spaţiul pentru detector este limitat la maximum 3 mm pe plăcuţă cu microcanale (grosimea detectorului + spaţiul pentru instalarea plăcuţei cu microcanale) şi la un spaţiu maxim de 6 mm în total şi când o configuraţie alternativă, care să permită mai mult spaţiu pentru detector, este imposibilă din punct de vedere ştiinţific şi tehnic;
b)o rezoluţie spaţială bidimensională pentru detectarea electronilor sau a ionilor, atunci când este valabilă cel puţin una dintre următoarele proprietăţi:
(i)un timp de răspuns mai scurt de 25 ns;
(ii)o suprafaţă de detectare a eşantionului mai mare de 149 mm2;
(iii)un factor de multiplicare mai mare de 1,3 x 103;
c)un timp de răspuns mai scurt de 5 ns pentru detectarea electronilor sau a ionilor;
d)o suprafaţă de detectare a eşantionului mai mare de 314 mm2 pentru detectarea electronilor sau ionilor;
e)un factor de multiplicare mai mare de 4,0 x 107.
(2)Derogarea expiră la următoarele date:
a)21 iulie 2021 pentru dispozitive medicale şi instrumente de monitorizare şi control;
b)21 iulie 2023 pentru dispozitive medicale de diagnosticare in vitro;
c)21 iulie 2024 pentru instrumente de monitorizare şi control industriale.
40.Plumbul din materialul dielectric ceramic al condensatoarelor cu tensiune nominală sub 125 Vc.a sau sub 250 Vc.c utilizate în instrumentele industriale de monitorizare şi control. Expiră la 31 decembrie 2020. Poate fi utilizat după această dată în piesele de schimb pentru instrumentele industriale de monitorizare şi control introduse pe piaţă înainte de 1 ianuarie 2021.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 679 din data de 17 septembrie 2014