ORDIN nr. 19 din 27 aprilie 2016 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie a gazelor naturale realizat de Societatea DISTRIGAZ SUD REŢELE - S.R.L.
Având în vedere dispoziţiile art. 178 alin. (2) lit. a) şi ale art. 179 alin. (2) lit. i), alin. (4) şi (6) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul dispoziţiilor art. 10 alin. (1) lit. a) şi m) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,
preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.
Art. 1
Se stabilesc venitul reglementat unitar şi venitul total unitar aferente serviciului de distribuţie a gazelor naturale realizat de Societatea DISTRIGAZ SUD REŢELE - S.R.L. pentru anul 2016 şi se aprobă rata de creştere a eficienţei economice, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2
(1)Se stabilesc tarifele reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie a gazelor naturale, prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.
(2)Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) se aplică terţilor, beneficiari ai serviciului de distribuţie a gazelor naturale din localităţile în care Societatea DISTRIGAZ SUD REŢELE - S.R.L. deţine licenţa de distribuţie a gazelor naturale.
(3)Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) nu conţin TVA.
Art. 3
Operatorul licenţiat va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea acestora.
Art. 4
La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă:
a)Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 19/2015 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie a gazelor naturale realizat de Societatea Comercială DISTRIGAZ SUD REŢELE - S.R.L., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 210 din 30 martie 2015;
b)anexele nr. 1.a, 1.b, 1.c şi anexa nr. 2 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 134/2015 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială CONGAZ - S.A., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 624 din 17 august 2015.
Art. 5
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 mai 2016.
-****-

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

ANEXA nr. 1: Venitul reglementat unitar şi venitul total unitar pentru Societatea DISTRIGAZ SUD REŢELE - S.R.L. pentru anul 2016

Activitatea de distribuţie a gazelor naturale

Cantitatea de energie distribuită în 2016

MWh

40.498.038

Venitul reglementat unitar

lei/MWh

22,90

Venitul total unitar

lei/MWh

23,92

Rata de creştere a eficienţei economice

 

1,72%

ANEXA nr. 2: Tarifele reglementate pentru activitatea de distribuţie a gazelor naturale realizată de Societatea DISTRIGAZ SUD REŢELE - S.R.L.

Categoria de clienţi

lei/MWh

1. Tarife de distribuţie

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

29,47

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

29,41

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

27,15

B.4. Cu un consum anual între 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

25,90

B.5. Cu un consum anual între 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

24,14

B.6. Cu un consum anual peste 116.277,79 MWh

19,74

2. Tarif de distribuţie de proximitate

B.6.1. Cu un consum anual peste 250.000 MWh

11,50

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 329 din data de 28 aprilie 2016