LEGE nr. 214 din 13 noiembrie 2012 privind schimbarea denumirii comunei Ciuhoi, judeţul Bihor, precum şi a reşedinţei de comună
Parlamentul României adoptă prezenta lege.
Art. 1
(1)Denumirea comunei Ciuhoi, judeţul Bihor, se schimbă în Sâniob.
(2)Satele componente ale comunei Sâniob sunt următoarele: Sâniob, Ciuhoi, Cenaloş şi Sfârnaş.
(3)Reşedinţa comunei Sâniob, judeţul Bihor, se stabileşte în satul Sâniob.
Art. 2
- Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial al României, Partea I, nr. 54-55 din 27 iulie 1981, cu modificările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.
-****-
Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU ŞTEFAN ZGONEA

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

DAN RADU RUŞANU

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 777 din data de 19 noiembrie 2012