LEGE nr. 60 din 26 martie 2015 privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Transporturilor, aflat în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate "CFR" - S.A., în domeniul public al municipiului Dej şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Dej, judeţul Cluj
Parlamentul României adoptă prezenta lege.
Art. 1
(1)Se aprobă transmiterea unui teren situat în comuna Cuzdrioara, judeţul Cluj, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta lege, din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Transporturilor, aflat în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate "CFR" - S.A., în domeniul public al municipiului Dej şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Dej, judeţul Cluj, pentru investiţii de utilitate publică.
(2)Contractul de concesiune încheiat între Ministerul Transporturilor şi Compania Naţională de Căi Ferate "CFR" - S.A. se va modifica în mod corespunzător, în condiţiile legii.
Art. 2
Predarea-preluarea terenului transmis potrivit prevederilor art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.
Art. 3
Ministerul Transporturilor va iniţia un proiect de hotărâre a Guvernului privind modificarea corespunzătoare a anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.
-****-
Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, în condiţiile art. 77 alin. (2), cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

PETRU GABRIEL VLASE

PREŞEDINTELE SENATULUI

CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

ANEXĂ: DATELE DE IDENTIFICARE a terenului care se transmite din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Transporturilor şi aflat în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate "CFR" - S.A. în domeniul public al municipiului Dej şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Dej, judeţul Cluj

Locul unde este situat terenul care se transmite

Persoana juridică de la care se transmite terenul

Persoana juridică la care se transmite terenul

Caracteristicile tehnice ale terenului care se transmite

Nr. MFP/Cod de clasificare

Judeţul Cluj, comuna Cuzdrioara

Domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Transporturilor şi aflat în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate "CFR" - S.A.

C.U.I. - 11054529

În domeniul public al municipiului Dej şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Dej, judeţul Cluj

C.U.I. - 4349179

Teren - suprafaţă de 2.505 mp

Nr. topo. 937/4

CF 50377 Cuzdrioara

147814 (parţial) 8.10.06

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 215 din data de 31 martie 2015