HOTĂRÂRE nr. 10 din 30 aprilie 2014 privind delimitarea şi numerotarea secţiilor de votare, precum şi locurile de desfăşurare a votării la alegerile parlamentare şi locale parţiale din data de 25 mai 2014
Având în vedere prevederile art. 18 din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare,
văzând că prin hotărârile Guvernului nr. 199/2014, nr. 249/2014 şi nr. 256/2014 s-a stabilit data de 25 mai 2014 ca dată a desfăşurării alegerilor parţiale pentru Camera Deputaţilor în Colegiul uninominal nr. 9 - Circumscripţia electorală nr. 18 - judeţul Galaţi, Colegiul uninominal nr. 3 - Circumscripţia electorală nr. 22 - judeţul Hunedoara, Colegiul uninominal nr. 4 - Circumscripţia electorală nr. 25 - judeţul Ilfov, Colegiul uninominal nr. 2 - Circumscripţia electorală nr. 32 - judeţul Satu Mare, Colegiul uninominal nr. 3 - Circumscripţia electorală nr. 37 - judeţul Timiş, respectiv ca dată a desfăşurării alegerilor parţiale pentru Senat în Colegiul uninominal nr. 2 - Circumscripţia electorală nr. 20 - judeţul Gorj şi colegiile uninominale nr. 7 şi 8 din Circumscripţia electorală nr. 42 - municipiul Bucureşti,
observând faptul că prin Hotărârea Guvernului nr. 283/2014 privind stabilirea datei alegerilor locale parţiale pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale în unele circumscripţiei electorale s-a stabilit data de 25 mai 2014 ca dată a desfăşurării alegerilor locale parţiale pentru preşedintele consiliului judeţean Argeş, pentru primarii oraşului Borşa din judeţul Maramureş, oraşului Panciu din judeţul Vrancea, comunei Luizi Călugăra din judeţul Bacău, comunei Apaţa din judeţul Braşov, comunelor Valea Râmnicului şi Ziduri din judeţul Buzău, comunei Obreja din judeţul Caraş-Severin, comunei Rasova din judeţul Constanţa, comunei Ideciu de Jos din judeţul Mureş, comunei Brezniţa Ocol din judeţul Mehedinţi, comunei Mărgineni din judeţul Neamţ, comunelor Măgureni şi Păuleşti din judeţul Prahova, comunelor Crângu şi Troianul din judeţul Teleorman, comunei Criciova din judeţul Timiş şi comunei Dimitrie Cantemir din judeţul Vaslui, precum şi pentru consiliile locale ale oraşului Pogoanele din judeţul Buzău, comunei Bunteşti din judeţul Bihor, comunei Calvini din judeţul Buzău, comunei Hulubeşti din judeţul Dâmboviţa, comunei Coşoveni din judeţul Dolj, comunei Săcălaz din judeţul Timiş, comunei I.C. Brătianu din judeţul Tulcea şi comunei Andreiaşu de Jos din judeţul Vrancea,
ţinând cont de Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente nr. 4/2014 privind stabilirea primei numerotări a secţiilor de votare organizate pe teritoriul României, precum şi de Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente nr. 5/2014 privind aducerea la cunoştinţă publică a delimitării şi numerotării fiecărei secţii de votare, precum şi a locurilor de desfăşurare a votării,
având în vedere faptul că, potrivit legii, delimitarea secţiilor de votare trebuie să fie aceeaşi, indiferent de tipul de scrutin,
văzând faptul că procesul de votare la alegerile parţiale pentru Camera Deputaţilor şi Senat, la alegerile parţiale pentru autorităţile administraţiei publice locale şi la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European trebuie să se desfăşoare, conform legii, în spaţii sau camere distincte,
observând necesitatea numerotării distincte a secţiilor de votare la alegerile parlamentare şi locale parţiale din data de 25 mai 2014,
în temeiul art. 65 alin. (4) din Legea nr. 35/2008, cu modificările şi completările ulterioare,
Autoritatea Electorală Permanentă adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Delimitarea teritorială a secţiilor de votare la alegerile parlamentare şi locale parţiale din data de 25 mai 2014 va fi identică cu cea utilizată la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2014.
Art. 2
Numerotarea secţiilor de votare organizate la alegerile parlamentare şi locale parţiale din data de 25 mai 2014 va respecta numerotarea realizată prin Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente nr. 4/2014 privind stabilirea primei numerotări a secţiilor de votare organizate pe teritoriul României, după numărul secţiei de votare urmând a fi adăugată litera "P" în cazul alegerilor parlamentare parţiale, respectiv litera "L" în cazul alegerilor locale parţiale.
Art. 3
(1)În termenul prevăzut de lege, primarii vor stabili, prin dispoziţie, pe baza delimitării şi numerotării secţiilor de votare prevăzute la art. 1 şi 2, sediile secţiilor de votare/locurile de desfăşurare a votării la alegerile parlamentare şi locale parţiale din data de 25 mai 2014.
(2)Sediile secţiilor de votare/locurile de desfăşurare a votării la alegerile parlamentare şi locale parţiale din data de 25 mai 2014, stabilite de primari prin dispoziţie, se pot afla în aceleaşi imobile în care se va desfăşura votarea pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European din anul 2014, sub condiţia ca procesele de votare să se desfăşoare în spaţii sau camere distincte.
Art. 4
Aducerea la cunoştinţă publică a delimitării şi numerotării secţiilor de votare, precum şi a locurilor de desfăşurare a votării la alegerile parlamentare şi locale parţiale din data de 25 mai 2014 se va realiza în condiţiile prevăzute de Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente nr. 5/2014 privind aducerea la cunoştinţă publică a delimitării şi numerotării fiecărei secţii de votare, precum şi a locurilor de desfăşurare a votării.
Art. 5
Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente,

Ana Maria Pătru

Contrasemnează:

Vicepreşedinte,

Dan Vlaicu

Vicepreşedinte,

Marian Muhuleţ

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 320 din data de 30 aprilie 2014