ORDIN nr. 136 din 22 noiembrie 2012 privind aprobarea Regulamentului nr. 10/2012 pentru modificarea şi completarea unor regulamente ale Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare
În conformitate cu prevederile art. 1, 2 şi art. 7 alin. (3) şi (15) din Statutul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 25/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 514/2002, cu modificările şi completările ulterioare,
Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare a hotărât, în şedinţa din data de 21 noiembrie 2012, emiterea următorului ordin:
Art. 1
Se aprobă Regulamentul nr. 10/2012 pentru modificarea şi completarea unor regulamente ale Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare.
Art. 2
Regulamentul menţionat la art. 1 se publică împreună cu ordinul de aprobare a acestuia în Monitorul Oficial al României, Partea I, în Buletinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare şi pe site-ul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare (http://www.cnvmr.ro/).
-****-

Preşedintele Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare,

Eugenia Carmen Negoiţă

ANEXĂ:
Regulamentul nr. 10/2012 pentru modificarea şi completarea unor regulamente ale Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 822 din data de 6 decembrie 2012