DECRET nr. 604 din 1 iulie 2015 privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Ofiţer
În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 7 lit. A şi ale art. 10 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României, republicată,
având în vedere propunerea ministrului culturii,
cu ocazia sărbătoririi a 25 de ani de la înfiinţare, în semn de înaltă apreciere pentru dăruirea şi talentul puse în slujba artei dramatice, impunându-se atât în ţară, cât şi în străinătate drept un veritabil ambasador al culturii româneşti,
Preşedintele României decretează:
Articol unic
Se conferă Ordinul Meritul Cultural în grad de Ofiţer, categoria D "Arta spectacolului", Teatrului Masca.
-****-

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României, republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU INTERIMAR

GABRIEL OPREA

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 486 din data de 2 iulie 2015