LISTA din 16 martie 2015 cuprinzând asociaţiile şi fundaţiile române cu personalitate juridică din municipiul Buzău cărora li s-au acordat subvenţii de la bugetul local în anul 2015, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială
JUDEŢUL BUZĂU
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUZĂU

Nr. crt.

Denumirea asociaţiei

Cuantumul subvenţiei aprobate

- lei -

1.

Fundaţia pentru copii "Sf. Sava"

24.000

2.

Fundaţia Crucea Alb Galbenă

43.200

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 178 din data de 16 martie 2015