DECRET nr. 853 din 6 noiembrie 2013 privind conferirea Ordinului Virtutea Aeronautică în grad de Cavaler
În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 8 lit. A şi ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României, cu modificările şi completările ulterioare,
având în vedere propunerea ministrului apărării naţionale,
cu prilejul aniversării a 75 de ani de la înfiinţare, în semn de înaltă apreciere pentru profesionalismul şi abnegaţia dovedite, de-a lungul timpului, de către militarii unităţii, în îndeplinirea cu succes a misiunilor specifice încredinţate,
Preşedintele României decretează:
Articol unic
Se conferă Ordinul Virtutea Aeronautică în grad de Cavaler, cu însemn pentru militari, de pace, Drapelului de luptă al Centrului 85 Comunicaţii Aero şi Informatică "Sublocotenent Gheorghe Robescu".
-****-

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României, republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 686 din data de 8 noiembrie 2013