HOTĂRÂRE nr. 102 din 25 noiembrie 2015 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor-Lansarea procesului de consultare publică privind o nouă organizare a pieţei energiei COM (2015) 340
În temeiul prevederilor art. 67 şi ale art. 148 din Constituţia României, republicată, ale Legii nr. 373/2013 privind cooperarea dintre Parlament şi Guvern în domeniul afacerilor europene şi ale art. 160-185 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994, republicat,
Camera Deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
Luând în considerare Opinia nr. 4c-19/820 adoptată de Comisia pentru afaceri europene, în şedinţa din 17 noiembrie 2015, Camera Deputaţilor:
1.Recomandă explorarea, în continuare, cu mai multă insistenţă a potenţialului oferit de sistemele autonome de obţinere a energiei (off-grid). Comunicarea este configurată pe ipoteza separării producătorului de energie de consumator, fapt care este infirmat cel puţin de realitatea sistemelor solare autonome (off-grid). Avansul în tehnica de control, în tehnologiile de obţinere a celulelor solare şi în preţul acumulatorilor de mare eficienţă, cum ar fi cei Li-ion, a făcut ca astfel de reţele să devină deosebit de atractive.
2.Recomandă investigarea impactului asupra pieţei de energie generat de creşterea numărului de întreprinderi mici şi mijlocii, ca urmare a accesului la tehnologii ieftine şi eficiente energetic, capabile de rentabilitate economică la scară mică (un exemplu fiind imprimarea 3D). În acelaşi sens este de menţionat şi evoluţia modelului de distribuţie geografică a consumului, ca parte a obiectivului de flexibilitate a pieţei de energie subliniat de comunicare.
3.Recomandă identificarea efectelor de generare a profitului ocazional de către scăderile de preţ ale energiei electrice în vederea stabilirii unor eventuale mecanisme de contracarare, astfel încât reducerea preţului unitar să se regăsească preponderent în scăderea valorii facturii plătite de consumatorul final.
4.Recomandă explorarea potenţialului formelor avansate de energie, cum ar fi cea din spaţiul cosmic, pentru conturarea unor strategii pe termen lung în această direcţie.
5.Salută şi apreciază interesul acordat standardelor de fiabilitate ale sistemului, atât în perspectivă unională, cât şi naţională.
-****-
Această hotărâre a fost adoptată de către Camera Deputaţilor în şedinţa din 25 noiembrie 2015, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 894 din data de 27 noiembrie 2015