HOTĂRÂRE nr. 71 din 21 decembrie 2015 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 "Lista auditorilor financiari, persoane fizice şi juridice, care îndeplinesc cerinţele Protocolului de colaborare încheiat între Camera Auditorilor Financiari din România şi Ministerul Fondurilor Europene privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de audit financiar pentru fonduri europene şi alte fonduri nerambursabile de la alţi donatori", aprobată prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 5/2014
Având în vedere prevederile:
- art. 6 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Camerei Auditorilor Financiari din România, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 433/2011;
- Hotărârii Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 51/2015 privind modalitatea de adoptare a hotărârilor Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România,
Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din România, întrunit în şedinţa din data de 21 decembrie 2015, hotărăşte:
Art. I
- Anexa nr. 2 "Lista auditorilor financiari, persoane fizice şi juridice, care îndeplinesc cerinţele Protocolului de colaborare încheiat între Camera Auditorilor Financiari din România şi Ministerul Fondurilor Europene privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de audit financiar pentru fonduri europene şi alte fonduri nerambursabile de la alţi donatori", aprobată prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 5/2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 163 din 6 martie 2014, se modifică şi se completează conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. II
Departamentul servicii pentru membri va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. III
Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Preşedintele Camerei Auditorilor Financiari din România,

Gabriel Radu

ANEXĂ: COMPLETARE la Lista auditorilor financiari, persoane fizice şi juridice, care îndeplinesc cerinţele Protocolului de colaborare între Camera Auditorilor Financiari din România şi Ministerul Fondurilor Europene privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de audit financiar pentru fonduri europene şi alte fonduri nerambursabile de la alţi donatori

1. PERSOANE FIZICE (înscrise în perioada 24.11.2015-21.12.2015)

Nr. crt.

Numele

Prenumele

Nr. carnet auditor financiar/An

Nr./Dată certificat absolvire FE

Adresă de domiciliu

Judeţul

Nr. telefon

Nr. fax

Adresă e-mail

1

IAGAMOS

ARITIA

567/2001

1041/31.03.2015

Str. Dragoş Vodă nr. 38, et. 1, ap. 4, sectorul 2, Bucureşti

Bucureşti

0722297971

0212121218

aritia.iagamos@gmail.com

2

DRAGNEA

EUGEN-MIHAI

4509/2013

1025/31.03.2015

Str. Garoafelor nr. 4, bl. Q1, sc. b, et. 2, ap. 7, Piteşti

Argeş

0731833443

 

mihaidragriea@yahoo.com

2. Alte modificări la Lista persoanelor juridice care pot audita fonduri europene şi alte fonduri nerambursabile de la alţi donatori, conform Protocolului încheiat între Ministerul Fondurilor Europene (MFE) şi Camera Auditorilor Financiari din România (CAFR) (intervenite în perioada 24.11.2015-21.12.2015)

Nr. crt.

Denumirea societăţii

CUI - Registrul Comerţului

Nr. autorizaţie CAFR/An

Reprezentantul legal

Adresa sediului social

Judeţul

Nr. telefon

Nr. fax

Adresă e-mail

Auditori financiari/Angajaţi, asociaţi, acţiona administratori care pot audita, în numele fir proiecte finanţate din fonduri europene şi al fonduri nerambursabile de la alţi donatori

Numele

Prenumele

Nr. carnet auditor financiar/An

Nr. certificat absolvire FE/Data

1

AUDIT - S.R.L.

7002246

41/2001

GHERMAN LELIOARA-VALERIA

Str. Mircea cel Bătrân nr. 132, Constanţa

Constanţa

0341489300

0341489300

office@auditfin.ro

GHERMAN

LELIOARA-VALERIA

216/2001

296/18.02.2014

3. Alte modificări şi completări la Lista persoanelor fizice care pot audita fonduri europene şi alte fonduri nerambursabile de la alţi donatori, conform Protocolului încheiat între Ministerul Fondurilor Europene (MFE) şi Camera Auditorilor Financiari din România (CAFR), efectuate în perioada 24.11.2015-21.12.2015

Nr. crt.

Numele

Prenumele

Nr. carnet auditor financiar/An

Nr./Dată certificat absolvire FE

Adresă de domiciliu

Judeţul

Nr. telefon

Nr. fax

Adresă e-mail

1

GHERMAN

LELIOARA-VALERIA

216/2001

296/18.02.2014

Str. Primăverii nr. 6, bl. ST 6, sc. A, et. 2, ap. 6, Constanţa

Constanţa

0341489300

0341489300

valeriagherman@auditfin.ro

2

CERCEL

OANA

4966/2015

1009/31.03.2015

Aleea Codlea nr. 1, bl. B18, sc. 1, et. 6, ap. 42, sectorul 2, Bucureşti

Bucureşti

0726468110

 

oana.crisbaseanu@yahoo.com

4. Persoane juridice care au fost radiate din Lista persoanelor juridice care pot audita fonduri europene şi alte fonduri nerambursabile de la alţi donatori, care nu mai îndeplinesc cerinţele Protocolului încheiat între Ministerul Fondurilor Europene (MFE) şi Camera Auditorilor Financiari din România (CAFR), în perioada 24.11.2015-21.12.2015

Nr. crt.

Denumirea societăţii

CUI - Registrul Comerţului

Nr. autorizaţie CAFR/An

Reprezentantul legal

Adresa sediului social

Judeţul

Nr. telefon

Nr. fax

Adresă e-mail

Auditori financiari/Angajaţi, asociaţi, acţiona administratori care pot audita, în numele fir proiecte finanţate din fonduri europene şi al fonduri nerambursabile de la alţi donatori

Numele

Prenumele

Nr. carnet auditor financiar/An

Nr. certificat absolvire FE/Data

1

CRISS CONTEXPERT - S.R.L.

12640011

697/2007

ŞTEFAN GABRIELA CRISTINA

Bd. Unirii nr 11, bl. 2B, sc. 1, ap. 1, sectorul 5, Bucureşti

Bucureşti

0742045192

 

gabrielastefan59@yahoo.com

ŞTEFAN

GABRIELA CRISTINA

1665/2006

707/04.03.0214

5. Persoane fizice care au fost radiate din Lista persoanelor fizice care pot audita fonduri europene şi alte fonduri nerambursabile de la alţi donatori, care nu mai îndeplinesc cerinţele Protocolului încheiat între Ministerul Fondurilor Europene (MFE) şi Camera Auditorilor Financiari din România (CAFR) (în perioada 24.11.2015-21.12.2015)

Nr. crt.

Numele

Prenumele

Nr. carnet auditor financiar/An

Nr./Dată certificat absolvire FE

Adresă de domiciliu

Judeţul

Nr. telefon

Nr. fax

Adresă e-mail

1

STAN

MARIN

418/2001

048/17.09.2014

Calea Câmpulung nr. 18, Târgovişte

Dâmboviţa

0723194227

0245213003

consultsim@yahoo.com

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 5 din data de 5 ianuarie 2016