ORDIN nr. 5 din 14 ianuarie 2013 privind aprobarea unor licenţe de concesiune pentru explorare
Având în vedere art. 13 şi art. 21 alin. (1) din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul art. 4 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.419/2009 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale,
preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale emite prezentul ordin.
Art. 1
Se aprobă Licenţa de explorare nr. 15.986/2013 privind explorarea resurselor de apă geotermală din perimetrul Diosig (F 1504H), judeţul Bihor, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, şi Societatea Comercială TRANSGEX - S.A., localitatea Oradea, judeţul Bihor, în calitate de concesionar.
Art. 2
Se aprobă Licenţa de explorare nr. 15.987/2013 privind explorarea resurselor de apă minerală terapeutică din perimetrul Cordău Nord-Est, judeţul Bihor, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, şi Societatea Comercială AQUA PRESIDENT - S.R.L., satul Băile Felix, judeţul Bihor, în calitate de concesionar.
Art. 3
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale,

Gheorghe Duţu

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 48 din data de 22 ianuarie 2013