ORDIN nr. 868 din 25 iulie 2016 privind aplicarea cotei reduse de TVA de 9% pentru livrarea de îngrăşăminte şi de pesticide utilizate în agricultură, seminţe şi alte produse agricole destinate însămânţării sau plantării, precum şi pentru prestările de servicii de tipul celor specifice utilizate în sectorul agricol
În temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 10 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 1.185/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, cu modificările şi completările ulterioare,
în baza prevederilor art. 291 alin. (2) lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul finanţelor publice şi ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emit următorul ordin:
Art. 1
(1)În sensul art. 291 alin. (2) lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, cota redusă de TVA de 9% se aplică pentru livrarea următoarelor bunuri:
a)îngrăşăminte care se încadrează la codurile NC 3101 00 00- 3105 90 80;
b)pesticide care se încadrează la codurile NC 3808 91,3808 92, 3808 93, 3808 99 10;
c)seminţe şi alte produse agricole destinate însămânţării sau plantării, care se încadrează la codurile NC 0601, 0602, 0701 10 00, 0703 10 11, 0712 90 11, 0713 10 10, 0713 33 10, 1001 11 00, 1001 91, 1002 10 00, 1003 10 00, 1004 10 00, 100510, 1006 10 10, 1007 10, 1008 21 00, 1201 10 00, 1202 30 00, 1204 00 10, 1205 10 10, 1206 00 10, 1207 21 00, 1207 40 10, 1207 50 10, 1207 91 10, 1207 99 20, 1209.
(2)În sensul prezentului ordin, noţiunea de cod NC are înţelesul prevăzut la art. 266 alin. (1) pct. 9 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
(3)Prestările de servicii de tipul celor specifice utilizate în sectorul agricol, pentru care se aplică cota redusă de TVA de 9% conform art. 291 alin. (2) lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, sunt cele prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2
Direcţiile generale regionale ale finanţelor publice, structurile teritoriale subordonate acestora, precum şi Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.
Art. 3
Prevederile prezentului ordin se aplică începând cu data de 1 august 2016.
Art. 4
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Achim Irimescu

ANEXĂ: Prestări de servicii de tipul celor specifice utilizate în sectorul agricol
1.Fertilizat
2.Arat
3.Discuit sau grăpat
4.Pregătit pat germinativ cu combinator şi modelat sol
5.Semănat sau plantat
6.Tăvălugit
7.Stropit, prăfuit - combatere boli şi dăunători, erbicidat
8.Tratarea seminţelor utilizate la înfiinţarea culturilor agricole, cu produse de protecţie a plantelor
9.Recoltat sau dislocat culturi
10.Colectarea şi balotarea materialului vegetal, prin presare în baloţi
11.Tocat resturi vegetale
12.Prăşit culturi
13.Executat sau deschis rigole în vederea modelării solului la legume
14.Nivelatul terenului agricol, prin care se asigura o suprafaţă cât mai plană terenului de cultură, prin reducerea abaterilor de microrelief provocate de celelalte lucrări agricole
15.Plantatul în biloane la cartof şi legume
16.Răritul şi decoletarea la sfecla de zahăr
17.Înşirat, balotat, păpuşit la tutun
18.Cosit
19.Greblat
20.Lucrări de însilozare şi depozitare a furajelor în ferme zootehnice
21.Scarificare, respectiv afânare adâncă pe soluri compactate
22.Desfundat terenul la adâncimi mari, pentru a favoriza creşterea rădăcinilor
23.Săpat gropi pentru plantarea pomilor
24.Tocat coarde, crengi
25.Lucrări de colectare, sortare, condiţionare, etichetare la legume şi fructe
26.Operaţiuni de montare a spaţiilor protejate, respectiv sere şi/sau solare
27.Curăţarea vegetaţiei nedorite şi distrugerea muşuroaielor de pe păşuni şi fâneţe
28.Supraînsămânţări pe pajişti, amenajare surse de apă pentru animale pe pajişti, parcelarea pajiştilor
29.Lucrări specifice de evacuare a dejecţiilor şi de asigurarea furajelor în sau din fermele zootehnice
30.Dezinfecţia, dezinsecţia şi deratizarea în fermele zootehnice
31.Tunsul oilor
32.Sortarea, marcarea şi ambalarea ouălor
33.Curăţatul copitelor sau ongloanelor la animale
34.Decolmatat sau curăţat canale de irigaţii şi/sau de desecare
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 572 din data de 28 iulie 2016