RECTIFICARE din 31 martie 2015 în cuprinsul Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 217/2015 pentru modificarea şi completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, şi al ministrului delegat pentru buget nr. 41/2014 privind reglementarea procedurii de raportare a unor indicatori economico-financiari de către operatorii economici cu capital/patrimoniu integral ori majoritar deţinut direct sau indirect de autorităţile publice centrale ori locale, precum şi a procedurii de transmitere a datelor în vederea întocmirii Raportului anual conform art. 58 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 164 din 9 martie 2015
În cuprinsul Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 217/2015 pentru modificarea şi completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, şi al ministrului delegat pentru buget nr. 41/2014 privind reglementarea procedurii de raportare a unor indicatori economico-financiari de către operatorii economici cu capital/patrimoniu integral ori majoritar deţinut direct sau indirect de autorităţile publice centrale ori locale, precum şi a procedurii de transmitere a datelor în vederea întocmirii Raportului anual conform art. 58 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 164 din 9 martie 2015, se fac următoarele rectificări:
- la art. I pct. 6 [cu referire la norma de la art. 5 alin. (1) lit. d) din actul de bază], în loc de: "...prevăzuţi la art. 3 alin. (1) lit. e)." se va citi: "...prevăzuţi la art. 3 alin. (1) lit. a) şi b).";
- la art. I pct. 7 [cu referire la norma de la art. 5 alin. (1) lit. e) din actul de bază], în loc de: "...prevăzuţi la art. 3 alin. (1) lit. a) şi b), ..." se va citi: "...prevăzuţi la art. 3 alin. (1) lit. e), ...".
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 215 din data de 31 martie 2015