DECIZIE nr. 452 din 12 noiembrie 2013 privind numirea domnului Mihail Fâcă în funcţia de secretar de stat la Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice
În temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,
prim-ministrul emite prezenta decizie.
Articol unic
Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Mihail Fâcă se numeşte în funcţia de secretar de stat la Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 691 din data de 12 noiembrie 2013