HOTĂRÂRE nr. 370 din 18 mai 2016 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 626/2013 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Podul rutier peste Olt la Slatina, pe DN 65 km 48 + 570", judeţul Olt
În conformitate cu art. 11 lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2003 pentru înfiinţarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome "Administraţia Naţională a Drumurilor din România", aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 42 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, Cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
Hotărârea Guvernului nr. 626/2013 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Podul rutier peste Olt la Slatina, pe DN 65 km 48 + 570", judeţul Olt, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 542 din 28 august 2013, se modifică după cum urmează:
1.Articolul 2 va avea următorul cuprins:
"Art. 2
Finanţarea obiectivului de investiţii se realizează de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Transportului, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii."
2.Articolul 3 va avea următorul cuprins:
"Art. 3
Ministerul Transporturilor, prin Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., răspunde de modul de utilizare a sumei prevăzute în anexă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare."
3.Anexa se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
-****-

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

p. Ministrul transporturilor,

Alexandru Răzvan Cuc,

secretar de stat

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

ANEXĂ: INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI ai obiectivului de investiţii "Podul rutier peste Olt la Slatina, pe DN 65 km 48+570", judeţul Olt
(- Anexă/a Hotărârea Guvernului nr. 626/2013)
Titular: Ministerul Transporturilor
Beneficiar: Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. - Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Craiova
Amplasament: judeţul Olt

Valoarea totală a investiţiei, inclusiv TVA: în preţuri la 21 august 2012 (1 euro = 4,4987 lei),

36.915*) mii lei

din care: C+M (inclusiv TVA):

31.600 mii lei

Capacităţi

(pod existent reabilitat pentru norme europene cu factor de corecţie = 1.0):

 

- lungime totală:

520,00 m

- din care:

 

- pod reabilitat:

425,60 m

- rampe:

94,40 m

- lăţime totală pod reabilitat:

12,77 m

- din care:

 

- parte carosabilă:

7,80 m

- trotuare:

2 x 1,50 m

- spaţii tehnologice:

1,97 m

- lăţime totală rampe:

14,00 m

- din care:

 

- parte carosabilă:

4 x 3,50 m

Variantă provizorie de circulaţie pe perioada execuţiei (lucrări de întreţinere)

 

- lungime totală drum:

33.000,00 m

- lăţime totală drum:

8,00 m

- din care:

 

- parte carosabilă:

2 x 3,25 m

- acostamente:

2 x 0,75 m

Durata de realizare a investiţiei:

12 luni

*) Valoarea se va actualiza potrivit evoluţiei ulterioare a preţurilor.
Factori de risc
Conform prevederilor Normativului P100-1/2006.
Finanţarea investiţiei
Finanţarea obiectivului de investiţii se realizează de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transportului, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 396 din data de 25 mai 2016