HOTĂRÂRE nr. 1039 din 11 decembrie 2013 privind darea în administrare Serviciului de Ambulanţa Judeţean Satu Mare a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi folosinţa sa, precum şi înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor imobile aflate în administrarea unităţilor sanitare din subordinea Ministerului Sănătăţii
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, al art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Se aprobă darea în administrare Serviciului de Ambulanţă Judeţean Satu Mare a unui imobil aflat în domeniul publicai statului şi în folosinţa sa, precum şi înscrierea acestuia în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, potrivit datelor cuprinse în anexa nr. 1.
Art. 2
Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor imobile aflate în administrarea unităţilor sanitare din subordinea Ministerului Sănătăţii, potrivit datelor cuprinse în anexa nr. 2.
Art. 3
Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 4
Ministerul Sănătăţii va actualiza în mod corespunzător anexa nr. 15 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 privind aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul sănătăţii,

Gheorghe-Eugen Nicolăescu

Viceprim-ministru,

ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

p. Ministrul delegat pentru buget,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

ANEXA nr. 1: DATELE DE IDENTIFICARE ale bunului aflat în folosinţa Serviciului de Ambulanţă Judeţean Satu Mare/CUI 8069902 şi transmis în administrarea acestuia, care se înscrie în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Nr. M.F.P.

Cod clasificare

Denumirea bunului care face obiectul actului normativ

Datele de identificare ale imobilului

Valoarea de inventar (lei)

Descriere tehnică

Vecinătăţi

Adresa

1

2

3

4

5

6

7

nou

8.25.01

teren aferent sediului S.A.J. Satu Mare

S. teren = 5.980 mp
C.F. nr. 173011

N - Drumul Careiului,
S, E - Spitalul Judeţean Satu Mare,
V - Centrul de Transfuzie Sanguină

Satu Mare, Str. Careiului nr. 26/A, judeţul Satu Mare

1.112.280

ANEXA nr. 2: DATELE DE IDENTIFICARE ŞI VALOAREA DE INVENTAR ale bunurilor aflate în administrarea unităţilor sanitare din subordinea Ministerului Sănătăţii, care se înscriu în domeniul public al statului

Nr. M.F.P.

Cod clasificare

Denumirea bunului care face obiectul actului normativ

Datele de identificare ale imobilului

Valoarea de inventar (lei)

Descriere tehnică

Vecinătăţi

Adresa

1

2

3

4

5

6

7

Administrator: Centrul Naţional Clinic de Recuperare Neuropsihomotorie Copii "Dr. Nicolae Robănescu "/CUI 21101334

nou

8.25.01

Sediul CNC-RNC "Dr. Nicolae Robănescu"

C1 =S + P + E
S.c. = 1.272 mp,
S.d. = 3.108 mp,
nr. paturi = 132
C2 = S+P, S.c. = 105 mp
C3 = P, S.c. = 244 mp
C4 = P, S.c. = 30 mp
S. teren = 4.152 mp
C.F. nr. 218819

N - str. Minca Dumitru,
S, E - Spitalul "M.S. Curie",
V - Imobile din Str. Salinei

Bucureşti, str. Dumitru Minca nr. 44, sectorul 4,

9.256.669

Administrator: Serviciul de Ambulanţă Judeţean Prahova/CUI 7485701

nou

8.25.01

Sediul S.A.J. Prahova

C1=S + P + E
S.c. = 211 mp, S.d. = 492 mp
C2 = P + E
S.c. = 782 mp, S.d. =905 mp
C3 = P, S.c. = 108 mp
C4 = P, S.c. = 16 mp
C5 = P, S.c. = 11 mp
S. teren = 8.931 mp

N - Centrul de Transfuzie Sanguină Ploieşti,

E - locuinţe,
S - Colegiul Tehnic "Elie Radu"
V - Şoseaua Vestului

Ploieşti, Şoseaua Vestului nr. 24, judeţul Prahova

5.978.500

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 817 din data de 21 decembrie 2013