HOTĂRÂRE nr. 596 din 22 iulie 2015 privind aprobarea Notei de fundamentare referitoare la necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiţii "Servicii de extindere şi dezvoltare a sistemului informatic al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură"
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 42 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Se aprobă Nota de fundamentare referitoare la necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiţii "Servicii de extindere şi dezvoltare a sistemului informatic al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură", prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2
Finanţarea proiectului de investiţii prevăzut la art. 1 se realizează de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie.
Art. 3
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale răspunde de modul de utilizare a sumelor aprobate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Daniel Constantin

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

ANEXĂ: NOTĂ DE FUNDAMENTARE referitoare la necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiţii "Servicii de extindere şi dezvoltare a sistemului informatic al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură"
Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (A.P.I.A.), organ de specialitate al administraţiei publice centrale, în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, cu personalitate juridică, finanţată integral de la bugetul de stat, are ca atribuţii principale aplicarea măsurilor de sprijin pentru producătorii agricoli, finanţate atât din bugetul Uniunii Europene prin Fondul european pentru garantare în agricultură - FEGA şi Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală - FEADR, cât şi de la bugetul de stat.
În perioada 2006-2012, A.P.I.A. a dezvoltat un sistem informatic specific activităţilor pe care le desfăşoară în direcţia gestionării fondurilor europene şi naţionale destinate sprijinirii agriculturii. Modificarea legislaţiei care reglementează politica în domeniul agricol şi completarea manualelor cu proceduri fac necesare adaptări, modificări şi dezvoltări continue ale acestui sistem informatic, astfel încât să răspundă în permanenţă nevoilor operative.
Realizarea proiectului de investiţii "Servicii de extindere şi dezvoltare a sistemului informatic al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură" este absolut necesară pentru ca România să poată gestiona cererile de plată depuse de fermieri pentru plata ajutorului acordat de Uniunea Europeană în domeniul agriculturii.
Noua politică agricolă comună aduce modificări pentru îndeplinirea celor trei funcţii ale A.P.I.A.: de autorizare, de contabilizare şi de plată a subvenţiilor, dar şi în modul de raportare către Comisia Europeană, fiind incluse noi reglementări, politici, iniţiative şi plafoane bugetare şi financiare.
Plata subvenţiilor agricole din fonduri comunitare, atât pentru măsurile de sprijin pe suprafaţă, cât şi pentru măsurile de sprijin pentru animale, se va realiza după criterii noi, diferite da cele aplicate în perioada 2006-2013, ceea ce determină adaptarea sistemului informatic al A.P.I.A. la prevederile regulamentelor europene şi legislaţiei naţionale, fiind totodată necesare dezvoltarea de subsisteme/componente/module şi funcţionalităţi noi şi extinderea celor existente în cadrul sistemului informatic.
Deoarece tehnologia utilizată în anul 2006 pentru dezvoltarea sistemului informatic al A.P.I.A. nu mai este de actualitate, pentru eficientizarea activităţii este necesară adaptarea sistemului informatic la noile tehnologii, care oferă un timp de răspuns mai scurt şi permit atât optimizarea accesării acestuia, cât şi prelucrarea automată a datelor.
În vederea realizării absorbţiei fondurilor europene destinate agriculturii prin Fondul european pentru garantare în agricultură - FEGA şi Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală - FEADR sunt necesare retehnologizarea sistemului informatic al A.P.I.A., precum şi integrarea acestuia cu alte sisteme externe, în vederea primirii de informaţii necesare activităţii specifice, precum şi pentru furnizarea de informaţii către alte sisteme ale administraţiei centrale şi locale.
În situaţia în care sistemul informatic al A.P.I.A. nu este dezvoltat astfel încât să corespundă cerinţelor noii politici agricole comune şi să asigure trasabilitatea operaţiunilor, A.P.I.A. va fi în imposibilitatea gestionării cererilor de plată ale fermierilor români, iar aceştia nu vor putea beneficia de plăţile care li se cuvin pentru diversele măsuri de subvenţionare a agriculturii din bugetul Uniunii Europene.
Având în vedere obligativitatea implementării de către România a modificărilor aduse de noua politică agricolă comună, se impun extinderea şi dezvoltarea sistemului informatic al A.P.I.A. pentru a nu fi în situaţia de a se bloca plăţile reprezentând măsurile de sprijin finanţate din bugetul Uniunii Europene în domeniul agricol, principalele caracteristici ale proiectului de investiţii "Servicii de extindere şi dezvoltare a sistemului informatic al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură" fiind următoarele:
Caracteristicile principale ale proiectului de Investiţii "Servicii de extindere şi dezvoltare a sistemului Informatic al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură"
Titular: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale Beneficiar: Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Amplasament: bd. Carol I nr. 17, sectorul 2, Bucureşti

Caracteristici principale:

   

- Valoarea totală a proiectului, inclusiv TVA

(în preţuri la 18 decembrie 2013; 1 euro = 4,4779 lei)

- Eşalonarea proiectului

 

mii lei

94.870

- Anul I

..............

INV

mii lei

45.000

- Anul II

INV

mii lei

49.870

Capacităţi:

   

- Centre judeţene, locale şi aparatul central ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură pentru care este implementat sistemul informatic

 

nr.

309

- Utilizatori ai sistemului

 

nr.

5.000

- Blocuri fizice digitizate pentru identificarea parcelelor agricole utilizate de beneficiarii de fonduri de sprijin

 

nr.

1.200.000

- Parcele agricole gestionate de sistem

 

nr.

6.000.000

- Suprafaţa agricolă eligibilă gestionată în cadrul blocurilor fizice digitizate pentru identificarea parcelelor agricole

 

ha

13.200.000

- Durata de realizare a investiţiei

 

luni

24

Finanţarea investiţiei
Finanţarea proiectului de investiţii se realizează de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 570 din data de 30 iulie 2015