ORDIN nr. 3993 din 10 decembrie 2012 pentru încetarea regimului de arie naturală protejată a perimetrului în suprafaţă de 17,6 ha aferent Carierei Meri
Având în vedere propunerea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, înregistrată cu nr. 26.000/AC din 12 septembrie 2012, şi Avizul Academiei Române nr. 2.948/CJ din 11 septembrie 2012,
în temeiul art. 561 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, precum şi al art. 16 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 544/2012 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Pădurilor, cu modificările ulterioare,
ministrul mediului şi pădurilor emite următorul ordin:
Art. 1
Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin, perimetrului în suprafaţă de 17,6 ha aferent Carierei Meri îi încetează regimul de parc naţional.
Art. 2
(1)Suprafaţa prevăzută la art. 1 a fost cuprinsă în perimetrul Parcului Naţional Defileul Jiului, arie naturală protejată instituită prin Hotărârea Guvernului nr. 1.581/2005 privind instituirea regimului de arie naturală protejată pentru noi zone.
(2)Delimitarea suprafeţei prevăzute la art. 1 se face conform următoarelor coordonate:

Coordonatele de delimitare ale perimetrului Cariera Meri în sistem Stereo 70:

Nr. punct

X

Y

1.

415.180

371.674

2.

415.300

371.892

3.

415.292

372.002

4.

414.981

372.318

5.

414.782

372.109

6.

415.012

371.829

7.

415.028

371.734

8.

415.073

371.682

Art. 3
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Ministrul mediului şi pădurilor,

Rovana Plumb

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 897 din data de 28 decembrie 2012