DECRET nr. 262 din 28 februarie 2013 privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 122/2006 privind azilul în România
În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată.
Preşedintele României decretează:
Articol unic
Se promulgă Legea pentru aprobarea Legii nr. 122/2006 privind azilul în România şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 122 din data de 5 martie 2013