RECTIFICARE din 21 aprilie 2015 în cuprinsul Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 620/2015 privind aprobarea formularului-tip al cererii unice de plată pentru anul 2015 şi a modului de aplicare a anumitor cerinţe ale măsurilor compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile în anul 2015 pe terenurile agricole prevăzute la art. 33 din Ordonanţa de urgenţa a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, pentru anul 2015, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 234 şi 234 bis din 6 aprilie 2015
În cuprinsul Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 620/2015 privind aprobarea formularului-tip al cererii unice de plată pentru anul 2015 şi a modului de aplicare a anumitor cerinţe ale măsurilor compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile în anul 2015 pe terenurile agricole prevăzute la art. 33 din Ordonanţa de urgenţa a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, pentru anul 2015, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 234 şi 234 bis din 6 aprilie 2015, se fac următoarele rectificări:
- la anexa nr. 1 "Cerere unică de plată 2015", partea V.4.1 "Condiţiile de acordare a ajutoarelor naţionale tranzitorii în sectorul zootehnic (ANTZ)", secţiunea "Documentele specifice care însoţesc cererea unică de plată pentru ANTZ", la lit. a), în loc de:
"... 18 aprilie 2014-1 martie 2015... "
se va citi:
"... 18 aprilie 2014-31 martie 2015... ";
- la anexa nr. 2 "Instrucţiuni de completare a formularului de cerere unică de plată - Informaţii privind schemele de plată/măsurile de sprijin", partea V "Angajamente şi declaraţii", secţiunea "Documente anexate cererii", schema "ANT 8-bovine-carne", a treia liniuţa, în loc de:
"- pentru exploataţiile înfiinţate în perioada 18 aprilie 2014-1 martie 2015 data de referinţă este 1 martie 2015."
se va citi:
"- pentru exploataţiile înfiinţate în perioada 18 aprilie 2014-31 martie 2015 data de referinţă este 31 martie 2015."
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 265 din data de 21 aprilie 2015