HOTĂRÂRE nr. 57 din 2 decembrie 2014 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului
În temeiul prevederilor art. 64 alin. (4) şi ale art. 67 din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 46 din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, cu modificările şi completările ulterioare,
Senatul adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
Hotărârea Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 870 din 20 decembrie 2012, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1.La anexa nr. II "Componenţa Comisiei pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital", domnul senator Vosganian Varujan - Grupul parlamentar al PNL - se include în componenţa comisiei.
2.La anexa nr. XVIII "Componenţa Comisiei permanente a românilor de pretutindeni", domnul senator Purec Ion-Simeon - Grupul parlamentar al PSD - se include în componenţa comisiei în locul domnului senator Corlăţean Titus - Grupul parlamentar al PSD.
-****-
Această hotărâre a fost adoptată de Senat în şedinţa din 2 decembrie 2014, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

IOAN CHELARU

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 878 din data de 3 decembrie 2014