DECIZIE nr. 73 din 21 ianuarie 2013 privind exercitarea atribuţiilor preşedintelui Administraţiei Fondului pentru Mediu
Având în vedere propunerea formulată de Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice prin Adresa nr. 164/RP din 18 ianuarie 2013, înregistrată la Cabinetul primului-ministru cu nr. 5/353 din 18 ianuarie 2013,
în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,
prim-ministrul emite prezenta decizie.
Articol unic
Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Claudiu Preoteasa, vicepreşedinte al Administraţiei Fondului pentru Mediu, este desemnat să exercite atribuţiile preşedintelui Administraţiei Fondului pentru Mediu până la numirea preşedintelui instituţiei, în condiţiile legii.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 46 din data de 21 ianuarie 2013