ORDIN nr. 995 din 30 iulie 2015 pentru modificarea Ordinului ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri nr. 675/2011 privind aprobarea lansării Cererii de propuneri de proiecte pentru investiţii în cadrul operaţiunii 4.1.a) "Sprijinirea investiţiilor în instalaţii şi echipamente pentru întreprinderi din industrie, care să conducă la economii de energie, în scopul îmbunătăţirii eficienţei energetice" din axa prioritară 4 "Creşterea eficienţei energetice şi a securităţii furnizării în contextul combaterii schimbărilor climatice" a Programului operaţional sectorial "Creşterea competitivităţii economice" (POS CCE)
În temeiul prevederilor art. 8 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 42/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri, cu modificările ulterioare,
ministrul energiei, întreprinderilor mici şi mijlocii şi mediului de afaceri emite următorul ordin:
Art. I
Ordinul ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri nr. 675/2011 privind aprobarea lansării Cererii de propuneri de proiecte pentru investiţii în cadrul operaţiunii 4.1.a) "Sprijinirea investiţiilor în instalaţii şi echipamente pentru întreprinderi din industrie, care să conducă la economii de energie, în scopul îmbunătăţirii eficienţei energetice" din axa prioritară 4 "Creşterea eficienţei energetice şi a securităţii furnizării în contextul combaterii schimbărilor climatice" a Programului operaţional sectorial "Creşterea competitivităţii economice" (POS CCE), publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 298 şi 298 bis din 29 aprilie 2011, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
- La anexa "Ghidul solicitantului", capitolul III "Proiecte eligibile", a doua liniuţă a Notei finale se modifică şi va avea următorul cuprins:
"- maximum 4 ani pentru celelalte tipuri de proiecte de eficienţă energetică."
Art. II
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Ministrul energiei, întreprinderilor mici şi mijlocii şi mediului de afaceri,

Andrei Dominic Gerea

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 588 din data de 5 august 2015