DECIZIE nr. 164 din 18 iunie 2015 pentru modificarea Deciziei prim-ministrului nr. 301/2014 privind stabilirea atribuţiilor domnului Adrian Viorel Nicolaescu, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului
Având în vedere propunerea formulată de Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor prin Adresa nr. 26.318 din 29 mai 2015,
în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,
prim-ministrul emite prezenta decizie.
Articol unic
1.Articolul unic al Deciziei prim-ministrului nr. 301/2014 privind stabilirea atribuţiilor domnului Adrian Viorel Nicolaescu, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 828 din 13 noiembrie 2014, se modifică şi va avea următorul cuprins:
"- Articol unic
Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Adrian Viorel Nicolaescu, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului, este desemnat să îndeplinească, la nivelul judeţului Constanţa, atribuţii în sfera de competenţă a Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor. Fişa de descriere a atribuţiilor şi responsabilităţilor şi a modului de raportare a activităţii desfăşurate se stabileşte prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor. Plata drepturilor salariale ale inspectorului guvernamental şi a celorlalte drepturi aferente se realizează de Secretariatul General al Guvernului, în condiţiile legii, pe bază de pontaj şi raport lunar de urmărire a indicatorilor punctuali ai activităţii pe care o desfăşoară, aprobat de reprezentantul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor la nivelul judeţului unde îşi desfăşoară activitatea. Evaluarea anuală se realizează, în condiţiile legii, pe baza raportărilor realizate în urma activităţii desfăşurate."
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 438 din data de 18 iunie 2015