DECIZIE nr. 262 din 11 septembrie 2014 privind desemnarea domnului Dragoş Andrei, consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru, în calitate de preşedinte al Consiliului pentru aplicarea politicii în domeniul ajutorului de stat
În temeiul prevederilor art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,
prim-ministrul emite următoarea decizie:
Articol unic
Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Dragoş Andrei, consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru, este desemnat în calitate de preşedinte al Consiliului pentru aplicarea politicii în domeniul ajutorului de stat, organism consultativ interministerial, fără personalitate juridică.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 669 din data de 11 septembrie 2014