HOTĂRÂRE nr. 1051 din 18 noiembrie 2014 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.007/2010 privind aprobarea programelor de interes naţional în domeniul protecţiei familiei şi a drepturilor copilului pentru perioada 2010-2014
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
Hotărârea Guvernului nr. 1.007/2010 privind aprobarea programelor de interes naţional în domeniul protecţiei familiei şi a drepturilor copilului pentru perioada 2010-2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 717 din 27 octombrie 2010, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1.Titlul hotărârii va avea următorul cuprins:
"HOTĂRÂRE pentru aprobarea programelor de interes naţional în domeniul protecţiei familiei şi a drepturilor copilului pentru perioada 2010-2015"
2.Articolul 1 va avea următorul cuprins:
"Art. 1
Se aprobă programele de interes naţional în domeniul protecţiei familiei şi a drepturilor copilului pentru perioada 2010-2015, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre."
3.Anexa se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Rovana Plumb

Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie,

Gabriela Coman

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

Ministrul delegat pentru buget,

Darius-Bogdan Vâlcov

ANEXĂ: PROGRAMELE DE INTERES NAŢIONAL în domeniul protecţiei familiei şi a drepturilor copilului pentru perioada 2010-2015
(- Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.007/2010)
1.Programul: "Închiderea instituţiilor de tip vechi şi înfiinţarea de centre de recuperare, de case de tip familial şi/sau apartamente" - PIN 1
1.1.Scop: creşterea calităţii serviciilor sociale pentru copil şi familie
1.2.Obiectiv: creşterea numărului de case de tip familial şi apartamente şi reducerea numărului de instituţii de tip vechi
1.3.Rezultate estimate:
- cel puţin 24 de case de tip familial şi apartamente înfiinţate;
- cel puţin două centre de recuperare înfiinţate;
- numărul de instituţii de tip vechi redus cu cel puţin 6;
- cel puţin 300 de copii beneficiază de îngrijire de calitate în casele şi apartamentele nou-create.
1.4.Perioada de derulare: Programul se derulează pe o perioadă de 6 ani. Proiectele vor avea o durată de maximum 60 de luni, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2015, din care cel puţin 3 luni vor fi destinate funcţionării serviciilor nou-create.
1.5.Buget: Bugetul total este de 15.200 mii lei, din care:
a)200 mii lei pentru anul 2010;
b)5.000 mii lei pentru anul 2011;
c)3.000 mii lei pentru anul 2012;
d)2.300 mii lei pentru anul 2013;
e)1.533 mii lei pentru anul 2014;
f)3.167 mii lei pentru anul 2015.
1.6.Aplicant principal eligibil: direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului
1.7.Parteneri: organismele private acreditate în condiţiile legii, care desfăşoară activităţi în domeniul protecţiei drepturilor copilului şi al protecţiei speciale a acestuia.
2.Programul "Intervenţie în situaţii de violenţă în familie" - PIN 2
2.1.Scop: creşterea calităţii serviciilor sociale pentru copil şi familie
2.2.Obiectiv: întărirea capacităţii direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţia copilului (DGASPC) de intervenţie în situaţii de violenţă în familie
2.3.Rezultate estimate:
- cel puţin 20 de servicii de intervenţie în situaţii de violenţă în familie, din cadrul DGASPC, înfiinţate şi/sau dezvoltate;
- cel puţin 1.800 de victime (copii/adulţi) vor beneficia de sprijinul serviciilor de intervenţie în situaţii de violenţă în familie;
- cel puţin 1.000 de familii în care se manifestă fenomene de violenţă vor fi orientate către instituţii sau servicii cu competenţe în domeniu.
2.4.Perioada de derulare: Programul se derulează pe o perioadă de 3 ani. Proiectele vor avea o durată de maximum 24 de luni, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2012, din care cel puţin 9 luni vor fi destinate funcţionării serviciilor nou-create.
2.5.Buget: Bugetul total este de 1.860 mii lei, din care:
a)200 mii lei pentru anul 2010;
b)830 mii lei pentru anul 2011;
c)830 mii lei pentru anul 2012.
2.6.Aplicant principal eligibil: DGASPC
2.7.Parteneri: organismele private acreditate în condiţiile legii, care desfăşoară activităţi în domeniul protecţiei drepturilor copilului şi al protecţiei speciale a acestuia, precum şi al prevenirii şi combaterii violenţei în familie.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 878 din data de 3 decembrie 2014