DECRET nr. 852 din 6 noiembrie 2013 privind conferirea Ordinului Naţional Serviciul Credincios în grad de Cavaler
În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 4 alin. (3), ale art. 6 lit. A şi ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României, cu modificările şi completările ulterioare,
în semn de înaltă apreciere pentru întreaga sa carieră pusă în slujba artei dramatice româneşti, pentru dăruirea şi talentul cu care a dat viaţă unui lung şir de personaje, dovedind excelenţa teatrului românesc la nivel naţional şi internaţional,
Preşedintele României decretează:
Articol unic
Se conferă Ordinul Naţional Serviciul Credincios în grad de Cavaler maestrului Valerică Niculescu Dellakeza (Valer Dellakeza), societar de onoare al Teatrului Naţional "Marin Sorescu" din Craiova.
-****-

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României, republicată, contrasemnăm acest decret.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 686 din data de 8 noiembrie 2013