DECIZIE nr. 216 din 23 septembrie 2015 pentru modificarea anexei la Decizia prim-ministrului nr. 481/2013 privind înfiinţarea Comitetului interministerial pentru monitorizarea îndeplinirii angajamentelor asumate de România cu ocazia Reuniunii şefilor de Guvern ai Republicii Populare Chineze şi statelor Europei Centrale şi de Est, Bucureşti, 26 noiembrie 2013
În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,
prim-ministrul emite prezenta decizie.
Articol unic
- Anexa la Decizia prim-ministrului nr. 481/2013 privind înfiinţarea Comitetului interministerial pentru monitorizarea îndeplinirii angajamentelor asumate de România cu ocazia Reuniunii şefilor de Guvern ai Republicii Populare Chineze şi statelor Europei Centrale şi de Est, Bucureşti, 26 noiembrie 2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 755 din 5 decembrie 2013, cu modificările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta decizie.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

ANEXĂ: COMPONENŢA Comitetului interministerial pentru monitorizarea îndeplinirii angajamentelor asumate de România cu ocazia Reuniunii şefilor de Guvern ai Republicii Populare Chineze şi statelor Europei Centrale şi de Est, Bucureşti, 26 noiembrie 2013
(- Anexa la Decizia prim-ministrului nr. 481/2013)
1.Costin Mihalache, secretar de stat, Secretariatul General al Guvernului - coordonator
2.Secretar de stat, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice - membru
3.Secretar de stat, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - membru
4.Secretar de stat, Ministerul Culturii - membru
5.Secretar de stat, Ministerul Afacerilor Externe - membru
6.Secretar de stat, Ministerul Transporturilor - membru
7.Secretar de stat, Ministerul Finanţelor Publice - membru
8.Secretar de stat, Ministerul pentru Societatea Informaţională - membru
9.Secretar de stat, Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice - membru
10.Secretar de stat, Ministerul Economiei, Comerţului şi Turismului - membru
11.Secretar de stat, Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri - membru
12.Secretarul de stat care conduce Departamentul pentru investiţii străine şi parteneriat public-privat - membru
13.Preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor - membru
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 717 din data de 23 septembrie 2015