DECIZIE nr. 265 din 12 noiembrie 2015 privind încetarea calităţii domnului Cristian Socol de consilier onorific al prim-ministrului
În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,
prim-ministrul interimar emite prezenta decizie.
Articol unic
La data intrării în vigoare a prezentei decizii încetează calitatea domnului Cristian Socol de consilier onorific al prim-ministrului.
-****-

PRIM-MINISTRU INTERIMAR

SORIN MIHAI CÎMPEANU

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 844 din data de 12 noiembrie 2015