HOTĂRÂRE nr. 17 din 15 aprilie 2014 pentru numirea în funcţie a Avocatului Poporului
În temeiul prevederilor art. 58 din Constituţia României, republicată, şi ale art. 6 şi 7 din Legea nr. 35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatului Poporului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
Domnul Victor Ciorbea se numeşte în funcţia de Avocat al Poporului, pe o durată de 5 ani.
-****-
Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat în şedinţa comună din 15 aprilie 2014, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

PREŞEDINTELE SENATULUI

CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 277 din data de 15 aprilie 2014