HOTĂRÂRE nr. 343 din 4 iunie 2013 privind unele măsuri de utilizare a Fondului elveţian de contrapartidă constituit în temeiul Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Confederaţiei Elveţiene privind acordarea asistenţei financiare, semnat la Bucureşti la data de 26 noiembrie 1992, modificat prin Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Confederaţiei Elveţiene, semnat la Bucureşti la 14 decembrie 2001
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
având în vedere prevederile art. 5 şi 6 din Hotărârea Guvernului nr. 794/1997 privind constituirea, administrarea şi utilizarea Fondului de contrapartidă, cu modificările ulterioare, prevederile art. 3 din Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Confederaţiei Elveţiene privind acordarea asistenţei financiare, semnat la Bucureşti la 26 noiembrie 1992, precum şi schimbul de scrisori pentru prelungirea valabilităţii acordului pentru perioada 1995-1996, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 532/1996, astfel cum a fost modificat prin Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Confederaţiei Elveţiene, semnat la Bucureşti la 14 decembrie 2001, pentru modificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Confederaţiei Elveţiene privind acordarea asistenţei financiare, semnat la Bucureşti la 26 noiembrie 1992, ratificat prin Legea nr. 369/2002, ale Hotărârii Guvernului nr. 268/2010 pentru aprobarea acordului convenit prin schimbul de scrisori, semnate la Bucureşti la 24 iunie 2009 şi la 20 octombrie 2009 între Guvernul României şi Guvernul Confederaţiei Elveţiene, pentru prelungirea valabilităţii până la 31 decembrie 2011 a Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Confederaţiei Elveţiene privind acordarea asistenţei financiare, semnat la Bucureşti la 26 noiembrie 1992, precum şi Minuta întâlnirii Comitetului mixt româno-elveţian pentru aprobarea proiectelor finanţate din Fondul de contrapartidă, semnată la Bucureşti la data de 11 mai 2012,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
(1)Se aprobă alocarea sumei de 3.146.890 lei din Fondul de contrapartidă constituit din contravaloarea în monedă naţională a ajutoarelor acordate Guvernului României de Guvernul Confederaţiei Elveţiene pentru continuarea proiectului aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 616/2011 şi Hotărârea Guvernului nr. 42/2012, constând în extinderea reabilitării pavilionului C din cadrul serelor de expoziţie ale Grădinii Botanice "Dimitrie Brandza", pe raza municipiului Bucureşti, sectorul 6.
(2)Universitatea din Bucureşti asigură suma de 755.253,6 lei reprezentând valoarea TVA pentru proiectul prevăzut la alin. (1) din bugetul propriu de venituri şi cheltuieli.
Art. 2
Ministerul Finanţelor Publice, în calitate de administrator al Fondului de contrapartidă, transferă Universităţii din Bucureşti - Grădina Botanică "Dimitrie Brandza", în calitate de beneficiar al proiectului, suma prevăzută la art. 1 alin. (1), pe baza unei convenţii de finanţare privind transferul, utilizarea şi controlul sumelor alocate.
Art. 3
Universitatea din Bucureşti - Grădina Botanică "Dimitrie Brandza" prezintă Ministerului Finanţelor Publice, Ministerului Afacerilor Externe şi Biroului Elveţian de Cooperare/Ambasadei Elveţiei la Bucureşti raportări trimestriale privind stadiul realizării proiectului prevăzut la art. 1 alin. (1).
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

Ministrul afacerilor externe,

Titus Corlăţean

Ministrul educaţiei naţionale,

Remus Pricopie

Ministrul delegat pentru învăţământ superior,

cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică,

Mihnea Cosmin Costoiu

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 352 din data de 14 iunie 2013