HOTĂRÂRE nr. 884 din 15 octombrie 2014 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Sală de Sport Multifuncţională cu 3.000 de locuri", str. Lunca Oltului fn, municipiul Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna, realizat prin Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A.
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 42 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Sală de Sport Multifuncţională cu 3.000 de locuri", str. Lunca Oltului fn, municipiul Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna, realizat prin Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A., prevăzuţi în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2
Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art. 1 se face de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, de la bugetul local, precum şi din alte surse de finanţare legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

Ministrul delegat pentru buget,

Darius-Bogdan Vâlcov

ANEXĂ: INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI ai obiectivului de investiţii "Sală de Sport Multifuncţională cu 3.000 de locuri", str. Lunca Oltului fn, municipiul Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna
Titular: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice
Beneficiar: Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S A. pentru perioada realizării investiţiei
Beneficiar final: Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Sfântu Gheorghe
Amplasament: str. Lunca Oltului fn, municipiul Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna
Indicatori tehnico-economici

- Valoarea totală a investiţiei, inclusiv TVA:

mii lei

85.360

(în preţuri la data de 9 septembrie 2014; 1 euro = 4,4287 lei),

  

din care:

  

- construcţii-montaj

mii lei

64.583

Valoare rest de finanţat, inclusiv TVA:

mii lei

84.460

din care:

  

construcţii-montaj

mii lei

64.583

- Eşalonarea investiţiei: INV/C+M

  

- Anul I INV/C+M

mii lei

mii lei

45.000

34.000

- Anul II INV/C+M

mii lei

mii lei

40.360

30.583

- Capacităţi:

  

Locuri în tribune

nr.

3.000

Suprafaţa construită

mp

8.743

Suprafaţa desfăşurată

mp

13.356

- Durata de realizare a investiţiei

luni

24

Factori de risc
Obiectivul se va proteja antiseismic, conform Normativului P100-1/2013.
Finanţarea investiţiei
Finanţarea obiectivului de investiţii se face de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, de la bugetul local, precum şi din alte surse de finanţare legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 762 din data de 21 octombrie 2014