DECIZIE nr. 359 din 29 august 2013 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Ion Trăistaru a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de comisar general al Gărzii Financiare
Având în vedere Avizul favorabil nr. 32.605/2013 al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Ion Trăistaru a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de comisar general al Gărzii Financiare,
în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 92 alin. (11) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 3 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.324/2009 privind organizarea şi funcţionarea Gărzii Financiare, cu modificările şi completările ulterioare,
prim-ministrul emite prezenta decizie.
Articol unic
Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Ion Trăistaru exercită, cu caracter temporar, funcţia publică vacantă din categoria înalţilor funcţionari publici de comisar general al Gărzii Financiare.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 549 din data de 29 august 2013