ORDIN nr. 878 din 2 august 2016 privind completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 848/2004 pentru aprobarea Listei cu clasificatorii autorizaţi
Având în vedere prevederile art. 8 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 267/2004 privind instituirea Sistemului de clasificare a carcaselor de porcine, bovine şi ovine, cu modificările şi completările ulterioare,
văzând Procesul-verbal nr. 52 din 12 iulie 2016 cu clasificatorii autorizaţi pentru specia bovine transmis de Comisia de clasificare a carcaselor de porcine, bovine şi ovine, precum şi Referatul Direcţiei generale control antifraudă şi inspecţii nr. 308.500 din 2 august 2016,
În temeiul art. 10 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 1.185/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite următorul ordin:
Art. I
- Anexa la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 848/2004 pentru aprobarea Listei cu clasificatorii autorizaţi, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.090 din 23 noiembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:
- După poziţia 574 se introduc 13 noi poziţii, poziţiile 575-587, cu următorul cuprins:
"

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Clasificator autorizat pentru specia

Domiciliul

Cod numeric personal

575

Buturugă Mihail-Alexandru

bovine

Municipiul Buzău, Bd. Unirii, bl. B11, et. 13, ap. 44, judeţul Buzău

1900824100160

576

Călianu Paula-Veronica

bovine

Municipiul Bucureşti, aleea Constantin Sandu-Aldea nr. 8, bl. 4, sc. A, et. 1, ap. 6, sectorul 1

2720619411514

577

Cîrlan Sorin-Cătălin

bovine

Municipiul Suceava, bd. Corneliu Coposu nr. 6, bl. 40, sc. A, ap. 2, judeţul Suceava

1881122330267

578

Coiculescu Amelia-Ionela

bovine

Satul Rasova (comuna Băleşti), judeţul Gorj

2911008180048

579

Costea Selena

bovine

Satul Lieşti (comuna Lieşti), judeţul Galaţi

2810331174030

580

Gogan Radu

bovine

Satul Cocora (comuna Cocora), judeţul Ialomiţa

1640813212954

581

Lazăr Săndel

bovine

Municipiul Urziceni, calea Bucureşti nr. 31, bl. OH2, et. 4, ap. 14, judeţul Ialomiţa

1611001214612

582

Roca Mihaela

bovine

Satul Valea Seacă (comuna Nicolae Bălcescu), judeţul Bacău

2850213046201

583

Săndulescu Damian

bovine

oraşul Balş, str. Petre Pandrea nr. 47, judeţul Olt

1581220280022

584

Tănase Ioana-Luiza

bovine

Municipiul Olteniţa, Str. Pescarilor nr. 95, judeţul Călăraşi

2570210511665

585

Vlase Maria-Elena

bovine

Municipiul Slobozia, bd. Matei Basarab, bl. 160, sc. B, ap. 9, judeţul Ialomiţa

2610604212961

586

Zaharia Mihaela

bovine

Municipiul Ploieşti, Piaţa Victoriei nr. 9, bl. CCSUD, sc. B, et. 2, ap. 27, judeţul Prahova

2620621293151

587

Zărnescu Florian

bovine

Satul Bueşti (comuna Bueşti), Str. Castanilor nr. 13, judeţul Ialomiţa

1881201211181

"
Art. II
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Dumitru Daniel Botănoiu,

secretar de stat

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 611 din data de 10 august 2016