HOTĂRÂRE nr. 57 din 17 septembrie 2013 privind constituirea Grupului parlamentar de prietenie cu Confederaţia Elveţiană
În temeiul prevederilor art. 5 din Regulamentul activităţilor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, aprobat prin Hotărârea Parlamentului României nr. 4/1992, republicat,
Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
Se aprobă constituirea Grupului parlamentar de prietenie cu Confederaţia Elveţiană, având componenţa nominală prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
-****-
Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat în şedinţa comună din 17 septembrie 2013, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

CRISTIAN-SORIN DUMITRESCU

ANEXĂ: COMPONENŢA NOMINALĂ a Grupului parlamentar de prietenie cu Confederaţia Elveţiană
Preşedinte: Florian Popa, senator, Grupul parlamentar al PSD
Vicepreşedinte: Mircea Roşca, deputat, Grupul parlamentar al PNL
Secretar: Sanda-Maria Ardeleanu, deputat, Grupul parlamentar al PDL
Membri: Călin-Vasile-Andrei Matei, deputat, Grupul parlamentar al PSD
Cătălin Tiuch, deputat, Grupul parlamentar al PSD
Simona Bucura-Oprescu, deputat, Grupul parlamentar al PSD
Victor Cristea, deputat, Grupul parlamentar al PSD
Daniel Florea, deputat, Grupul parlamentar al PSD
Laurenţiu Florian Coca, senator, Grupul parlamentar al PSD
Florian-Daniel Bodog, senator, Grupul parlamentar al PSD
Mircea-Vasile Cazan, deputat, Grupul parlamentar al PNL
Florica Cherecheş, deputat, Grupul parlamentar al PNL
Sorin Ilieşiu, senator, Grupul parlamentar al PNL
Ion Popa, senator, Grupul parlamentar al PNL
Dumitru Oprea, senator, Grupul parlamentar al PDL
Teiu Păunescu, senator, Grupul parlamentar al PP-DD
Valentin Blănariu, deputat, Grupul parlamentar al PP-DD
Verestoy Attila, senator, Grupul parlamentar al U.D.M.R.
Amet Varol, deputat, Grupul parlamentar al minorităţilor naţionale
Ioan Moldovan, deputat, Grupul parlamentar al P.C.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 663 din data de 29 octombrie 2013