DECIZIE nr. 12 din 4 ianuarie 2013 privind exercitarea atribuţiilor preşedintelui Institutului Naţional de Statistică
În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,
prim-ministrul emite prezenta decizie.
Articol unic
Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Gered Beatrix, vicepreşedinte al Institutului Naţional de Statistică, este desemnată să exercite atribuţiile preşedintelui Institutului Naţional de Statistică până la numirea preşedintelui instituţiei, în condiţiile legii.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 7 din data de 4 ianuarie 2013