HOTĂRÂRE nr. 907 din 1 septembrie 2012 privind aprobarea stemei comunei Berislăveşti, judeţul Vâlcea
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 10 alin. 2 din Legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
(1)Se aprobă stema comunei Berislăveşti, judeţul Vâlcea, prevăzută în anexa nr. 1.
(2)Descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale stemei sunt prevăzute în anexa nr. 2.
(3)Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul administraţiei şi internelor,

Mircea Duşa

Ministrul delegat pentru administraţie,

Radu Stroe

ANEXA nr. 1:
STEMA comunei Berislăveşti, judeţul Vâlcea
ANEXA nr. 2:
DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE elementelor însumate ale stemei comunei Berislăveşti, judeţul Vâlcea
Descrierea stemei
Potrivit anexei nr. 1, stema comunei Berislăveşti se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, având un zid format din 11 rânduri de cărămizi de argint, rostuite negru.
Partea superioară a scutului de culoare albastră este încărcată cu 7 frunze de stejar de aur, poziţionate în pal.
Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.
Semnificaţiile elementelor însumate
Zidul de cărămizi de argint face aluzie la castrul roman de la Rădăcineşti, construit în anul 132 era noastră de către romani.
Cele 7 frunze de stejar reprezintă bogăţia silvică a zonei şi indică numărul satelor componente.
Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 673 din data de 26 septembrie 2012