Având în vedere Referatul de aprobare nr. 163.464/ID din 8 aprilie 2016 al Direcţiei politici şi strategii în silvicultură,
în temeiul art. 59 alin. (10) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările ulterioare, şi al art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 38/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul mediului, apelor şi pădurilor emite următorul ordin:
Art. 1
Art. 2
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

Cristiana Paşca Palmer

ANEXĂ:
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 414 din data de 1 iunie 2016