ORDIN nr. 2576 din 12 noiembrie 2013 privind declasarea parţială a monumentului de arhitectură Şcoala 80, cu păstrarea faţadelor principală şi laterale, din Calea Dudeşti nr. 191, sectorul 3, Bucureşti, înscris în Lista monumentelor istorice cu cod B-II-m-B-18622
Având în vedere Referatul nr. 5.000 din 1 noiembrie 2013 de aprobare a proiectului ordinului de declarare parţială, în conformitate cu dispoziţiile art. 16 alin. (2) şi (3) din Normele metodologice de clasare şi inventariere a monumentelor istorice, aprobate prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.260/2008, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 13 pct. 2 lit. d) din Normele metodologice de clasare şi inventariere a monumentelor istorice, aprobate prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.260/2008, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 33 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi ale art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul culturii emite următorul ordin:
Art. 1
(1)Imobilul Şcoala 80, fostul Cămin Cultural Bosianu, din Calea Dudeşti nr. 191, sectorul 3, Bucureşti, având regimul juridic de monument istoric, grupa "B", cod în Lista monumentelor istorice, B-II-m-B-18622, se declasează parţial.
(2)Se menţine regimul de monument istoric pentru faţadele principală şi laterale cu amendamentul ca proprietarul de drept să respecte obligaţia expresă de conformitate cu refacerea întocmai a faţadelor istorice, astăzi maltratate de varii intervenţii în timp.
Art. 2
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Ministrul culturii,

Daniel-Constantin Barbu

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 763 din data de 9 decembrie 2013