ORDIN nr. 1306 din 11 aprilie 2013 privind abrogarea unor acte normative
Având în vedere prevederile art. 65 alin. (2) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 21 alin. (2) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
preşedintele Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici emite prezentul ordin.
Art. I
La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă următoarele acte normative:
a)Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 218/2003 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind reîncadrarea funcţionarilor publici, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 386 din 4 iunie 2003;
b)Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 4.520/2004 pentru aprobarea Criteriilor de performanţă pe baza cărora se face evaluarea performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici pentru anul 2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.205 din 16 decembrie 2004;
c)Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 206/2005 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare a posturilor şi a Criteriilor de evaluare a posturilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 342 din 22 aprilie 2005;
e)Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 4.094/2005 privind aprobarea Criteriilor de performanţă pe baza cărora se face evaluarea performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici pentru anul 2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 867 din 27 septembrie 2005;
g)Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 7.100/2006 privind unele măsuri necesare organizării şi desfăşurării concursurilor de recrutare pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie temporar vacante, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 741 din 30 august 2006;
h)Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 7.101/2006 privind delegarea competenţei de a organiza concursuri de recrutare pentru ocuparea unor funcţii publice de conducere, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 741 din 30 august 2006;
i)Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 9.055/2006 pentru stabilirea modalităţii de acordare a calificativelor şi aprobarea Criteriilor de performanţă pe baza cărora se face evaluarea performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici pentru anul 2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 851 din 17 octombrie 2006;
j)Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 500/2007 privind delegarea competenţei de a organiza concursuri de recrutare pentru ocuparea unor funcţii publice de conducere, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75 din 31 ianuarie 2007;
k)Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 8.000/2007 pentru prelungirea termenului de aplicare a Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 500/2007 privind delegarea competenţei de a organiza concursuri de recrutare pentru ocuparea unor funcţii publice de conducere, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 525 din 2 august 2007;
l)Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 13.012/2007 privind stabilirea modalităţii de acordare a calificativelor şi aprobarea Criteriilor de performanţă pe baza cărora se face evaluarea performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici pentru anul 2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 797 din 22 noiembrie 2007;
m)Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 114/2008 privind delegarea competenţei de a organiza concursuri de recrutare pentru ocuparea unor funcţii publice de conducere, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 34 din 16 ianuarie 2008;
n)Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 8.720/2008 privind delegarea competenţei de a organiza concursuri de recrutare pentru ocuparea unor funcţii publice de conducere, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 626 din 28 august 2008.
Art. II
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Preşedintele Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici,

Eugen Coifan

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 227 din data de 19 aprilie 2013