Având în vedere prevederile art. 20 din Hotărârea Guvernului nr. 372/1990 privind drepturile de transport ale personalului Ministerului Apărării Naţionale1, aplicabile în mod similar şi cadrelor militare, şi personalului civil din Ministerul Afacerilor Interne, şi ale art. 15 din Hotărârea Guvernului nr. 1.292/2003 privind drepturile de transport ale poliţiştilor, elevilor şi studenţilor din instituţiile de învăţământ pentru formarea poliţiştilor, cu modificările şi completările ulterioare,
______
1Hotărârea Guvernului nr. 372/1990 nu a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, întrucât se supunea regulilor privind reglementările din sectorul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională.
în temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,
viceprim-ministrul, ministrul afacerilor interne, emite următorul ordin:
Art. 1
Art. 2
Conducătorii unităţilor/structurilor centrale şi teritoriale din cadrul Ministerului Afacerilor Interne vor lua măsuri pentru aplicarea dispoziţiilor normelor metodologice aprobate prin prezentul ordin.
Art. 3
La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă:
a)prevederile pct. 22 alin. (2), pct. 23-25 şi pct. 32-33 din Normele metodologice privind drepturile de transport, acordarea indemnizaţiei de delegare, indemnizaţiei de detaşare şi decontarea cheltuielilor de cazare poliţiştilor, elevilor şi studenţilor din instituţiile de învăţământ pentru formarea poliţiştilor, aprobate prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 136/20042, cu modificările şi completările ulterioare;
______
2Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 136/2004 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
b)prevederile pct. 24 alin. (2) şi pct. 25-261 din Normele metodologice privind drepturile de transport, acordarea indemnizaţiei de delegare, indemnizaţiei de detaşare şi decontarea cheltuielilor de cazare, precum şi acordarea drepturilor de mutare (transferare), militarilor şi personalului civil din Ministerul Afacerilor Interne, aprobate prin Ordinul ministrului de interne nr. 107/20013, cu modificările şi completările ulterioare.
______
3Ordinul ministrului de interne nr. 107/2001 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Art. 4
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,

Gabriel Oprea

ANEXĂ:
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 269 din data de 11 aprilie 2014