DECIZIE nr. 261 din 9 august 2016 pentru numirea domnului Florin-Daniel Şandru în funcţia de secretar de stat la Departamentul CENTENAR
Având în vedere prevederile art. 1 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 465/2016 privind înfiinţarea, organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Departamentului CENTENAR,
în temeiul art. 15 lit. c) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,
prim-ministrul emite prezenta decizie.
Articol unic
Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Florin-Daniel Şandru se numeşte în funcţia de secretar de stat la Departamentul CENTENAR.
-****-

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Sorin Sergiu Chelmu

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 608 din data de 9 august 2016