HOTĂRÂRE nr. 187 din 23 martie 2016 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcţii şi amenajări la terenuri din cadrul unor imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Gorj, Suceava, Bistriţa-Năsăud, Cluj, Timiş, Buzău, Iaşi, Constanţa, Olt şi municipiul Bucureşti, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora şi pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2) şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001, având în vedere art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor imobile din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, ca urmare a reevaluării efectuate în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 2
Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcţii şi amenajări la terenuri aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora, amplasate în incinta imobilelor având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2.
Art. 3
Se aprobă actualizarea datelor de identificare ale imobilelor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale cuprinse în anexa nr. 3, ca urmare a modificării adreselor la care sunt situate acestea.
Art. 4
Ministerul Apărării Naţionale îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi în colaborare cu Ministerul Finanţelor Publice va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 5
Anexele nr. 1*), 2 şi 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
-****-

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

p. Ministrul apărării naţionale,

Gabriel Beniamin Leş,

secretar de stat

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

ANEXA nr. 1:
_____
*) - Anexa nr. 1 nu se publică, fiind clasificată potrivit legii.
ANEXA nr. 2:
DATELE DE IDENTIFICARE ale construcţiilor şi amenajărilor la terenuri din cadrul unor bunuri imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, care trec din domeniul public în domeniul privat al statului în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora

Nr. crt.

Adresa imobilului, nr. carte funciară, nr. cadastral

Persoana juridică - administrator al imobilului

Codul unic de înregistrare

Denumirea bunului din domeniul public al statului, codul de clasificare, nr., M.F.P., construcţii cu destinaţie specială şi amenajări la teren aferente imobilului propuse pentru trecere în domeniul privat al statului şi valoarea contabilă totală a acestora propusă pentru diminuare din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

0

1

2

3

1.

Satul Curtişoara, judeţul Gorj, C.F. nr. 35278 Bumbeşti-Jiu, nr. cadastral 35278

Ministerul Apărării Naţionale 4183229

Imobil 852 cod de clasificare 8.19.01, nr M.F.P. = 103882 - parţial

Construcţii:

Pavilionul G 1:

- suprafaţa construită = 52,00 mp

- valoarea contabilă = 27.876,58 lei

Total valoare contabilă

Imobil 852 - parţial = 27.876,58 lei

2.

Satul Argestru, strada Argestru nr. 75, judeţul Suceava, C.F. nr. 32236 Vatra Dornei, nr. cadastral 32236

Ministerul Apărării Naţionale 4183229

Imobil 1212 cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 106867 - parţial

Construcţii:

Pavilionul X 1:

- suprafaţa construită = 52,00 mp

- valoarea contabilă = 5.798,08 lei

Reţea energie electrică:

- suprafaţa construită = 4.480 ml

- valoarea contabilă = 143.360 lei

Total valoare contabilă

Imobil 1212 - parţial = 149.158,08 lei

3.

Comuna Beclean, strada Cap. Beclean, judeţul Bistriţa-Năsăud, C.F. nr. 26014 Beclean, nr. cadastral 26014

Ministerul Apărării Naţionale 4183229

Imobil 2564 cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 106637 - parţial

Construcţii:

Pavilionul N:

- suprafaţa construită = 48,00 mp

- valoarea contabilă = 0,70 lei

Pavilionul P:

- suprafaţa construită = 525,00 mp

- valoarea contabilă = 20.515,68 lei

Total valoare contabilă

Imobil 2564 - parţial = 20.516,38 lei

4.

Comuna Caşeiu, judeţul Cluj, C.F. nr. 50770 Caşeiu, nr. cadastral 50770; C.F. nr. 50769 Caşeiu, nr. cadastral 50769

Ministerul Apărării Naţionale 4183229

Imobil 3378 cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 106658 - parţial

Reţea apă:

- suprafaţa construită = 150,00 ml

- valoarea contabilă = 0,40 lei

Total valoare contabilă

Imobil 3378 - parţial = 0,40 lei

5.

Municipiul Dej, Strada Pandurilor nr. 1, judeţul Cluj, C.F. nr. 52416 Dej, nr. cadastral 52416

Ministerul Apărării Naţionale 4183229

Imobil 385 cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 106682 - parţial

Construcţii:

Pavilionul H 21:

- suprafaţa construită = 136,00 mp

- valoarea contabilă = 8,90 lei

Pavilionul P:

- suprafaţa construită = 207,00 mp

- valoarea contabilă - 6,00 lei

Pavilionul N:

- suprafaţa construită = 284,00 mp

- valoarea contabilă = 24,10 lei

Pavilionul N 1:

- suprafaţa construită = 19,00 mp

- valoarea contabilă - 0,60 lei

Pavilionul N 2:

- suprafaţa construită = 73,00 mp

- valoarea contabilă = 4,30 lei

Pavilionul N 3:

- suprafaţa construită = 112,00 mp

- valoarea contabilă = 1,10 lei

Pavilionul N 4:

- suprafaţa construită = 16,00 mp

- valoarea contabilă = 2.699,35 lei

Pavilionul N 5:

- suprafaţa construită = 79,00 mp

- valoarea contabilă = 3.599,36 lei

Pavilionul N 6:

- suprafaţa construită = 224,00 mp

- valoarea contabilă = 4.499,20 lei

Pavilionul N 7:

- suprafaţa construită = 33,00 mp

- valoarea contabilă = 2.699,52 lei

Pavilionul N 8:

- suprafaţa construită = 58,00 mp

- valoarea contabilă = 5.399,04 lei

Pavilionul N 9:

- suprafaţa construită = 42,00 mp

- valoarea contabilă = 3.599,36 lei

Pavilionul N 10:

- suprafaţa construită = 44,00 mp

- valoarea contabilă = 3.599,36 lei

Pavilionul N 11:

- suprafaţa construită = 76,00 mp

- valoarea contabilă = 6.748,80 lei

Pavilionul N 12:

- suprafaţa construită = 195,00 mp

- valoarea contabilă = 13.497,60 lei

Pavilionul N 13:

- suprafaţa construită = 262,00 mp

- valoarea contabilă = 13.497,60 lei

Pavilionul N 14:

- suprafaţa construită = 125,00 mp

- valoarea contabilă = 31.343,40 lei

Pavilionul N 15:

- suprafaţa construită = 25,00 mp

- valoarea contabilă = 8.045,80 lei

Pavilionul N 16:

- suprafaţa construită = 190,00 mp

- valoarea contabilă = 3.419,28 lei

Pavilionul N 17:

- suprafaţa construită = 306,00 mp

- valoarea contabilă = 40.786,40 lei

Pavilionul N 18:

- suprafaţa construită = 411,00 mp

- valoarea contabilă = 54.419,30 lei

Pavilionul N 20:

- suprafaţa construită = 109,00 mp

- valoarea contabilă = 51.783,72 lei

Pavilionul S:

- suprafaţa construită = 73,00 mp

- valoarea contabilă = 0,70 lei

Pavilionul U1:

- suprafaţa construită = 38,00 mp

- valoarea contabilă = 2,20 lei

Pavilionul F 1:

- suprafaţa construită = 2,56 mp

- valoarea contabilă = 0,12 lei

Pavilionul F 12:

- suprafaţa construită = 2,56 mp

- valoarea contabilă = 0,12 lei

Pavilionul F 3:

- suprafaţa construită = 2,56 mp

- valoarea contabilă = 0,12 lei

Pavilionul F 4:

- suprafaţa construită = 2,56 mp

- valoarea contabilă = 0,12 lei

Pavilionul F 5:

- suprafaţa construită = 2,56 mp

- valoarea contabilă = 0,12 lei

Pavilionul F 6:

- suprafaţa construită = 2,56 mp

- valoarea contabilă = 0,12 lei

Reţea de apă:

- suprafaţa construită = 320,00 ml

- valoarea contabilă = 6.281,50 lei

Reţea de apă:

- suprafaţa construită = 1.950,00 ml

- valoarea contabilă = 39,00 lei

Reţea de canalizare:

- suprafaţa construită = 810,00 ml

- valoarea contabilă = 12,10 lei

Reţea electrică subterană:

- suprafaţa construită = 400,00 ml

- valoarea contabilă = 4.049,20 lei

Total valoare contabilă

Imobil 385 - parţial = 260.067,51 lei

6.

Oraşul Sânnicolau Mare, judeţul Timiş, C.F. nr. 403345, nr. cadastral 2370-2371

Ministerul Apărării Naţionale 4183229

Imobil 2726 cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P = 106601 - parţial

Pavilionul D:

- suprafaţa construită = 8,00 mp

- valoarea contabilă = 4.600,00 lei

Pavilionul E:

- suprafaţa construită = 8,00 mp

- valoarea contabilă = 8.400,00 lei

Total valoare contabilă

Imobil 2726 - parţial = 13.000,00 lei

7.

Municipiul Dej, judeţul Cluj, C.F. nr. 52415 Dej, nr. cadastral 52415

Ministerul Apărării Naţionale 4183229

Imobil 2565 cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 106688 - parţial

Reţea electrică subterană:

- suprafaţa construită = 520,00 mp

- valoarea contabilă = 7,80 lei

Total valoare contabilă

Imobil 2565 - parţial = 7,80 lei

8.

Municipiul Buzău, Strada Hangarelor nr. 3-5, judeţul Buzău C.F. nr. 62518 Buzău, nr. cadastral 7381; C.F. nr. 62673 Buzău, nr. cadastral 7382; C.F. nr. 62674 Buzău, Nr. cadastral 7383

Ministerul Apărării Naţionale 4183229

Imobil 3035 cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P = 106965 - parţial

Construcţii:

Pavilionul R - construcţia C18:

- suprafaţa construită = 195,00 mp

- valoarea contabilă = 7.282,11 lei

Total valoare contabilă

Imobil 3035 - parţial = 7.282,11 lei

9.

Municipiul Iaşi,

Strada Aeroportului, lotul nr. 1, judeţul Iaşi, C.F. nr. 147146 Iaşi, nr. cadastral 147146; municipiul Iaşi,

Strada Aeroportului, lotul nr. 2, judeţul Iaşi, C.F. nr. 147147 Iaşi, nr. cadastral 147147; municipiul Iaşi,

Strada Aeroportului, lotul nr. 3, judeţul Iaşi, C.F. nr. 147148 Iaşi, nr. cadastral 147148; municipiul Iaşi,

Strada Aeroportului, lotul nr. 4, judeţul Iaşi, C.F. nr. 147149 Iaşi, nr. cadastral 147149;

municipiul Iaşi, judeţul Iaşi, C.F. nr. 139947 Iaşi, nr. cadastral 139947;

municipiul Iaşi, judeţul Iaşi,. C.F. nr. 134202 Iaşi, nr. cadastral 134202; comuna Holboca, judeţul Iaşi, C.F. nr. 60683 Holboca, nr. cadastral 60683

Ministerul Apărării Naţionale 4183229

Imobil 2649 cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 106848 - parţial

Construcţii:

Pavilionul D:

- suprafaţa construită = 11,00 mp

- valoarea contabilă = 1,80 lei

Reţea de energie electrică aeriană:

- suprafaţa construită = 600,00 ml

- valoarea contabilă = 19.200 lei

Total valoare contabilă

Imobil 2649 - parţial = 19.201,80 lei

10.

Municipiul Iaşi, judeţul Iaşi, C.F. nr. 146608 Iaşi, nr. cadastral 17603

Ministerul Apărării Naţionale 4183229

Imobil 776 cod de clasificare 8,19.01, nr. M.F.P. = 106841 - parţial

Construcţii:

Pavilionul B 2 - construcţia C 22:

- suprafaţa construită = 178,00 mp

- valoarea contabilă = 7.677,52 lei

Total valoare contabilă

Imobil 776 - parţial = 7.677,52 lei

11.

Comuna Corbu, judeţul Constanţa, C.F. nr. 108534 Corbu, nr. cadastral 108534

Ministerul Apărării Naţionale 4183229

Imobil 1287 cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 107144 - parţial

Construcţii:

Pavilionul A:

- suprafaţa construită = 569,00 mp

- valoarea contabilă = 924.971,0607 lei

Pavilionul A 1:

- suprafaţa construită = 60,00 mp

- valoarea contabilă = 192.326,7675 lei

Pavilionul I 2:

- suprafaţa construită = 120,00 mp

- valoarea contabilă = 849,80 lei

Total valoare contabilă

Imobil 1287 - parţial = 1.118.147,6282 lei

12.

Municipiul Buzău, Bd. Unirii nr. 1-3, judeţul Buzău, C.F. nr. 63798 Buzău, nr. cadastral 6136

Ministerul Apărării Naţionale 4183229

Imobil 326 cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P = 106966 - parţial

Construcţii:

Pavilionul B - construcţia C30:

- suprafaţa construită = 856,00 mp

- valoarea contabilă = 91,20 lei

Pavilionul E - construcţia C 34:

- suprafaţa construită = 376,00 mp

- valoarea contabilă = 24,60 lei

Pavilionul P 1 - construcţia C 54:

- suprafaţa construită = 25,00 mp

- valoarea contabilă = 1,40 lei

Total valoare contabilă

Imobil 326 - parţial = 117,20 lei

13.

Comuna Redea, judeţul Olt, C.F. nr. 51084 Redea, nr. cadastral 51084; C.F. nr. 50061 Redea, nr. cadastral 50061; C.F. nr. 50062 Redea, nr. cadastral 50062; C.F. nr. 50045 Redea, nr. cadastral 50045

Ministerul Apărării Naţionale 4183229

Imobil 1933 cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P. = 103849 - parţial

Construcţii:

Pavilionul C:

- suprafaţa construită = 1.113,00 mp

- valoarea contabilă = 17.841,18 lei

Pavilionul J:

- suprafaţa construită = 23,00 mp

- valoarea contabilă = 6.154,80 lei

Pavilionul S:

- suprafaţa construită = 10,00 mp

- valoarea contabilă = 14.654,40 lei

Pavilionul T:

- suprafaţa construită = 352,00 mp

- valoarea contabilă = 437.234,91 lei

Pavilionul V:

- suprafaţa construită = 60,00 mp

- valoarea contabilă = 56.236,34 lei

Pavilionul V 1:

- suprafaţa construită = 43,00 mp

- valoarea contabilă = 40.302,49 lei

Pavilionul X:

- suprafaţa construită = 9,00 mp

- valoarea contabilă = 699,38 lei

Pavilionul Y:

- suprafaţa construită = 35,00 mp

- valoarea contabilă = 5.596,67 lei

Pavilionul Z:

- suprafaţa construită = 99,00 mp

- valoarea contabilă = 14.230,80 lei

Reţea energie electrică aeriană:

- suprafaţa construită = 330,00 ml

- valoarea contabilă = 4.634,25 lei

Total valoare contabilă

Imobil 1933 - parţial = 597.585,22 lei

14.

Municipiul Bucureşti, şos. Bucureşti-Măgurele, sectorul 5, Bucureşti, C.F. nr. 217649 Bucureşti, nr. cadastral 217649

Ministerul Apărării Naţionale 4183229

Imobil 1281 cod de clasificare 8.19.01, nr. M.F.P = 103594 - parţial

Construcţii:

Pavilionul S 3:

- suprafaţa construită = 540,00 mp

- valoarea contabilă = 4.551,90 lei

Pavilionul S 4:

- suprafaţa construită = 144,00 mp

- valoarea contabilă = 36.542,80 lei

Pavilionul S 5:

- suprafaţa construită = 162,00 mp

- valoarea contabilă = 2.926,20 lei

Total valoare contabilă

Imobil 1281 - parţial = 44.020,90 lei

ANEXA nr. 3:
DATELE DE IDENTIFICARE ale unor bunuri imobile constituite din construcţii şi terenuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, la care se actualizează adresele unde sunt situate acestea, prin adăugarea cărţilor funciare aferente după intabulare

Nr. crt.

Nr. M.F.P.

Cod de clasificare

Denumirea bunului

Adresa actualizată a bunului imobil, conform cărţii funciare

1.

103882

8.19.01

Imobil 852

Satul Curtişoara, judeţul Gorj,

C.F. nr. 35278 Bumbeşti-Jiu, nr. cadastral 35278

2.

106867

8.19.01

Imobil 1212

Satul Argestru, strada Argestru nr. 75, judeţul Suceava,

C.F. nr. 32236 Vatra Dornei, nr. cadastral 32236

3.

106637

8.19.01

Imobil 2564

Comuna Beclean, strada Cap. Beclean, judeţul Bistriţa-Năsăud, C.F. nr. 26014 Beclean, nr. cadastral 26014

4.

106658

8.19.01

Imobil 3378

Comuna Caşeiu, judeţul Cluj,

C.F. nr. 50770 Caşeiu, nr. cadastral 50770;

C.F. nr. 50769 Caşeiu, nr. cadastral 50769

5.

106682

8.19.01

Imobil 385

Municipiul Dej, Strada Pandurilor nr. 1, judeţul Cluj,

C.F. nr. 52416 Dej, nr. cadastral 52416

6.

106601

8.19.01

Imobil 2726

Oraşul Sânnicolau Mare, judeţul Timiş,

C.F. nr. 403345, nr. cadastral 2370-2371

7.

106688

8.19.01

Imobil 2565

Municipiul Dej, judeţul Cluj,

C.F. nr. 52415 Dej, nr. cadastral 52415

8.

106965

8.19.01

Imobil 3035

Municipiul Buzău, Strada Hangarelor nr. 3-5, judeţul Buzău,

C.F. nr. 62518 Buzău, nr. cadastral 7381;

C.F. nr. 62673 Buzău, nr. cadastral 7382;

C.F. nr. 62674 Buzău, nr. cadastral 7383

9.

106848

8.19.01

Imobil 2649

Municipiul Iaşi, Strada Aeroportului, lotul nr. 1, judeţul Iaşi, C.F. nr. 147146 Iaşi, nr. cadastral 147146;

municipiul Iaşi, Strada Aeroportului, lotul nr. 2, judeţul Iaşi, C.F. nr. 147147 Iaşi, nr. cadastral 147147;

municipiul Iaşi, Strada Aeroportului, lotul nr. 3, judeţul Iaşi, C.F. nr. 147148 Iaşi, nr. cadastral 147148;

municipiul Iaşi, Strada Aeroportului, lotul nr. 4, judeţul Iaşi, C.F. nr. 147149 Iaşi, nr. cadastral 147149;

municipiul Iaşi, judeţul Iaşi, C.F. nr. 139947 Iaşi, nr. cadastral 139947;

municipiul Iaşi, judeţul Iaşi, C.F. nr. 134202 Iaşi, nr. cadastral 134202;

comuna Holboca, judeţul Iaşi, C.F. nr. 60683 Holboca, nr. cadastral 60683

10.

106841

8.19.01

Imobil 776

Municipiul Iaşi, judeţul Iaşi,

C.F. nr. 146608 Iaşi, nr. cadastral 17603

11.

107144

8.19.01

Imobil 1287

Comuna Corbu, judeţul Constanţa,

C.F. nr. 108534 Corbu, nr. cadastral 108534

12.

106966

8.19.01

Imobil 326

Municipiul Buzău, Bd. Unirii nr. 1-3, judeţul Buzău, C.F nr. 63798 Buzău, nr. cadastral 6136

13.

103849

8.19.01

Imobil 1933

Comuna Redea, judeţul Olt,

C.F. nr. 51084 Redea, nr. cadastral 51084;

C.F. nr. 50061 Redea, nr. cadastral 50061;

C.F. nr. 50062 Redea, nr. cadastral 50062;

C.F. nr. 50045 Redea, nr. cadastral 50045

14.

103594

8.19.01

Imobil 1281

Municipiul Bucureşti, şos. Bucureşti-Măgurele, sectorul 5, Bucureşti, C.F. nr. 217649 Bucureşti, nr. cadastral 217649

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 252 din data de 5 aprilie 2016