HOTĂRÂRE nr. 2 din 21 aprilie 2013 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a situaţiilor financiare anuale
În temeiul art. 7 alin. (3) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 99/2013,
Conferinţa naţională a Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Se aprobă situaţiile financiare anuale pentru anul 2012.
Art. 2
Se aprobă descărcarea de gestiune a Consiliului director pentru anul 2012.
Art. 3
Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2013.
Art. 4
Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Preşedintele Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România,

Marian Petre

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 261 din data de 9 mai 2013