Având în vedere dispoziţiile art. 5 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,
în temeiul dispoziţiilor art. 179 alin. (4) şi (5) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările ulterioare,
preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:
Art. I
Metodologia pentru stabilirea veniturilor reglementate unitare şi a veniturilor totale unitare aferente activităţii de furnizare reglementată şi de aprobare a preţurilor finale reglementate în sectorul gazelor naturale, pentru a treia perioadă de reglementare, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 10/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 121 din 18 februarie 2014, se modifică după cum urmează:
1.La articolul 20, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
"(2) Capitalul de lucru se referă la capitalul necesar titularului de licenţă pentru desfăşurarea activităţii curente din perioada de reglementare, pentru o durată medie de 30 de zile calendaristice, şi se determină ca fiind a 12-a parte din valoarea estimată de ANRE pentru acoperirea costurilor cu achiziţia gazelor naturale din producţia internă şi din import, exclusiv serviciile aferente şi TVA, pentru fiecare din cele două categorii de clienţi pentru care se stabilesc structuri distincte de amestec import/intern."
Art. II
Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei şi operatorii licenţiaţi de distribuţie vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. III
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 225 din data de 31 martie 2014