HOTĂRÂRE nr. 9 din 2 martie 2016 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 48/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor
În temeiul prevederilor art. 46 alin. (6) şi (11) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994, republicat,
Camera Deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
- Anexa la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 48/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 872 din 20 decembrie 2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
- domnul deputat Victor-Viorel Ponta, aparţinând Grupului parlamentar al PSD, trece de la Comisia pentru politică externă la Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, în calitate de membru;
- doamna deputat Ioana-Jenica Dumitru, aparţinând Grupului parlamentar al UNPR, este desemnată în calitatea de membru al Comisiei pentru afaceri europene în locul domnului deputat Valeriu-Andrei Steriu.
Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 2 martie 2016, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
-****-

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 169 din data de 7 martie 2016